Wnioski – Wpisy na listę R. Pr.

W SPRAWIE WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

PROWADZONĄ PRZEZ RADĘ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

W BYDGOSZCZY

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich
zawiadamia, że do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w 2022 r. wpłynął wniosek o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Bydgoszczy, który złożyła:
Pani Anna Masianis – Pawlak.

 

W SPRAWIE WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

PROWADZONĄ PRZEZ RADĘ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

W BYDGOSZCZY

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

 

zawiadamia, że do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w 2021 r. wpłynęły wnioski o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Bydgoszczy, które złożyli:

 1. Sebastian Betlejewski
 2. Anna Błaszczyk – Miężalska
 3. Joanna Motylewska – Retkowska

 

W SPRAWIE WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

PROWADZONĄ PRZEZ RADĘ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

W BYDGOSZCZY

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

zawiadamia, że do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w 2020 r. wpłynęły wnioski o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Bydgoszczy, które złożyli:

 1. Małgorzata Mastej
 2. Tomasz Małecki
 3. Katarzyna Kotlińska
 4. Michał Cierżnicki
 5. Daniel Setcki
 6. Adrianna Kinga Malinowska
 7. Mateusz Łangowski
 8. Weronika Pellowska
 9. Angelika Imko – Drozda
 10. Ksenia Kubiak
 11. Karolina Górzyńska
 12. Agnieszka Thiel
 13. Weronika Walczyna – Welc
 14. Agnieszka Sikorska
 15. Paweł Rutkowski
 16. Olga Mikulak
 17. Joanna Lewandowska
 18. Urszula GiżyckaM
 19. Michał Jerzy Nowicki
 20. Miłosz Miller
 21. Anna Łyjak – Nowak
 22. Artur Sucharski
 23. Sylwia Cichy
 24. Magdalena Końca
 25. Anna Jakubczyk – Serdeczna
 26. Piotr Mierzwa
 27. Krzysztof Rogala
 28. Wojciech Frasz
 29. Marta Czakowska
 30. Anna Podmokły
 31. Agata Spłocharska
 32. Agata Kopeć – Grochecka
 33. Patrycja Jucha

 

W SPRAWIE WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

PROWADZONĄ PRZEZ RADĘ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

W BYDGOSZCZY

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

zawiadamia, że do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w 2019 r. wpłynęły wnioski o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Bydgoszczy, które złożyli:

 1. Monika Chrupała – Suchomska
 2. Justyna Hoppe
 3. Dominik Pietrzycki
 4. Katarzyna Bekier
 5. Sylwia Bethke
 6. Piotr Janik
 7. Joanna Kowalska
 8. Dominika Kiec
 9. Monika Jakubowska
 10. Mateusz Stefański
 11. Żaneta Kulczyk
 12. Maciej Mrówczyński
 13. Michał Góra
 14. Miron Tadych
 15. Aneta Naborczyk
 16. Ewa Zielińska – Gołuńska
 17. Katarzyna Anna Tomczyk
 18. Adam Brzoszczyk
 19. Marta Tadrowska
 20. Marlena Hinc

 

W SPRAWIE WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

PROWADZONĄ PRZEZ RADĘ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

W BYDGOSZCZY

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

 

zawiadamia, że do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w 2018r. wpłynęły wnioski o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Bydgoszczy, które złożyli:

 1. Szymon Wojciechowski
 2. Zawistowska – Stańczyk Elzbieta
 3. Dalak Bartosz
 4. Zakrzewski Marcin
 5. Rogińska Zuzanna
 6. Wojciechowska – Gryboś Magdalena
 7. Dudek Magdalena
 8. Kempka Kacper
 9. Lewandowska Agata
 10. Bartkowiak Agata art. 25 ust.. 2 pkt.2
 11. Tucholski Marcin
 12. Grzegorek Monika
 13. Głowacka Monika
 14. Patalon Sebastian
 15. Jurkowska Magdalena
 16. Semrau Maria
 17. Kulczyk Albert
 18. Główczewski Leszek
 19. Sasanowicz Karolina
 20. Szczepkowska Sandra
 21. Pawliczko Izabela
 22. Cieśla Piotr
 23. Sieradzka Katarzyna
 24. Bartoszyński Michał
 25. Barański Maciej
 26. Skorecki Aleksander
 27. Stefańska Monika
 28. Kurzyna Przemysław
 29. Krause Rafał
 30. Styczyński Dominik
 31. Baranowska Joanna
 32. Mielcarz Aleksandra art. 25 ust. 2 pkt. 2
 33. Tymoszczuk Maciej
 34. Jabłoński Zbigniew
 35. Opioła Rafał art. 25 ust. 2 pkt. 4
 36. Głowacki Szymon
 37. Cieciórska Jolanta
 38. Głowacka Dagmara
 39. Kabziński Marcin Jacek
 40. Czajkowski Maciej
 41. Zajchowska Anna
 42. Niemczewska Paulina
 43. Szafryna Malwina Maria art. 25 ust. 2 pkt. 5
 44. Fos Agnieszka
 45. Maciejewska Justyna
 46. Misiak Łukasz
 47. Traczyk Lucyna
 48. Jankowski Paweł
copyright 2023 polityka prywatności RODO created by