Fundacja Radców Prawnych

Statut Fundacji (PDF)

Fundacja Radców Prawnych
ul. Gdańska 68/6
85-021 Bydgoszcz

Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 230474. Akta rejestrowa prowadzone są przez Sąd rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

REGON: 340029256
NIP: 9671212627

Rachunek bankowy: 58 1140 2017 0000 4802 0443 8032(Multibank O/Bydgoszcz)

tel./fax 52 322 45 36

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by