Zgromadzenia

ZGROMADZENIE 2023
2023-03-07

Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2023 r. Rada OIRP w Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie zwołania Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy odbędzie się w dniu 19 kwietnia  2023 roku ( środa )  godz. 1400 w Hotelu CITY w Bydgoszczy.

Dziekan

Michał Rościszewski

(czytaj więcej)
Koleżanki i Koledzy
2022-05-20

Koleżanki i Koledzy Delegaci na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy !

Uprzejmie przypominam, że na dzień 25 maja 2022 r. na godz. 14.00 w Hotelu „CITY” w Bydgoszczy zostało zwołane Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

(czytaj więcej)
ZGROMADZENIE 2022
2022-05-16

Na podstawie art. 50 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych

(Dz. U. t. j. z 2020 r., poz. 75 ze zm.)  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy zwołuje Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy na dzień 25 maja 2022 roku (środa) godz. 1400 w  Hotelu CITY w Bydgoszczy ul. 3 Maja 6.

 

(czytaj więcej)
copyright 2023 polityka prywatności RODO created by