Zgromadzenia

ZGROMADZENIE WYBORCZE 2024
2024-06-25

Z protokołu …..

Okręgowej Komisji Wyborczej  w Bydgoszczy

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Bydgoszczy  działając na podstawie § 24 Uchwały Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzenia wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 r. sporządziła:

1.      listy wybranych Delegatów:

·         z Rejonu I Piła ( zał. nr 1 do protokołu)

·         z  Rejonu II Bydgoszcz ( zał. nr 2 do protokołu)

i publikuje powyższe na stronie internetowej Izby.

(czytaj więcej)
ZGROMADZENIE WYBORCZE 2024
2024-04-09

Okręgowa Komisja Wyborcza w Bydgoszczy  działając na podstawie § 24 Uchwały Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzenia wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 r. sporządziła:

1.      listę zgłoszonych kandydatów na Delegatów:

·         z Rejonu I Piła ( zał. nr 1 do protokołu)

·         z  Rejonu II Bydgoszcz ( zał. nr 2 do protokołu)

2.      spis radców prawnych posiadających prawo wybierania w danych wyborach

·         z Rejonu I Piła ( zał. nr 3 do protokołu)

·         z  Rejonu II Bydgoszcz ( zał. nr 4 do protokołu)

i publikuje powyższe na stronie internetowej Izby.

 

(czytaj więcej)
ZGROMADZENIE 2024
2023-12-21

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni!

Uprzejmie przypominam o terminach Zebrań Rejonowych, na których wybierzemy Delegatów na Zgromadzenie Delegatów naszej Izby.

4 czerwca 2024 r. godz. 12:00 Zebranie Rejonu I w Pile Hotel Rodło

11 czerwca 2024 r. godz.15:00 Zebranie Rejonu II w Bydgoszczy Hotel CITY

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Michał Rościszewski

Dziekan

(czytaj więcej)
ZGROMADZENIE 2023
2023-03-07

Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2023 r. Rada OIRP w Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie zwołania Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy odbędzie się w dniu 19 kwietnia  2023 roku ( środa )  godz. 1400 w Hotelu CITY w Bydgoszczy.

Dziekan

Michał Rościszewski

(czytaj więcej)
Koleżanki i Koledzy
2022-05-20

Koleżanki i Koledzy Delegaci na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy !

Uprzejmie przypominam, że na dzień 25 maja 2022 r. na godz. 14.00 w Hotelu „CITY” w Bydgoszczy zostało zwołane Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

(czytaj więcej)
ZGROMADZENIE 2022
2022-05-16

Na podstawie art. 50 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych

(Dz. U. t. j. z 2020 r., poz. 75 ze zm.)  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy zwołuje Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy na dzień 25 maja 2022 roku (środa) godz. 1400 w  Hotelu CITY w Bydgoszczy ul. 3 Maja 6.

 

(czytaj więcej)
copyright 2023 polityka prywatności RODO created by