Zgromadzenia

Koleżanki i Koledzy
2022-05-20

Koleżanki i Koledzy Delegaci na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy !

Uprzejmie przypominam, że na dzień 25 maja 2022 r. na godz. 14.00 w Hotelu „CITY” w Bydgoszczy zostało zwołane Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.
Liczę na niezawodną obecność Koleżanek i Kolegów Delegatów na Zgromadzeniu.

Pragnę jednocześnie zauważyć, że stosownie do treści art. 64 ust. 2  Kodeksu Etyki Radcy Prawnego uchwalonego Uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. radca prawny, któremu powierzono funkcję w organach samorządu, obowiązany jest przyjęte obowiązki wypełniać rzetelnie i z najwyższą starannością.
Ufam, że Koleżanki i Koledzy, którym powierzono funkcję delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, tak właśnie ten obowiązek wypełnią, stawiając się na Zgromadzenie.
Radca Prawny
Michał Rościszewski
Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Bydgoszczy
tel. 501 553 641
rosciszewskim@gmail.com
copyright 2023 polityka prywatności RODO created by