Ekstranet

Kontakt w sprawie legitymacji i ekstranetu
Szanowni Państwo – Radcowie i Aplikanci radcowscy!

W związku z wprowadzeniem programu obsługującego ewidencję członków samorządu informujemy o Ekstranecie Radców i Aplikantów. Po zalogowaniu się do indywidualnego konta możliwe jest monitorowanie i wprowadzanie zmian danych osobowych, sprawdzenie stanu punktów szkoleniowych czy zapoznanie się z ogłoszeniami.

Przypominamy także, że obecnie wniosek o wydanie legitymacji radcy prawnego i aplikanta radcowskiego składają Państwo tylko i wyłącznie samodzielnie, poprzez wspomniane konto w Ekstranecie.

Poniżej zamieszczone zostały niezbędne informacje dotyczące logowania.

 

Instrukcja logowania do Ekstranetu:

EKSTRANET DLA RADCÓW PRAWNYCH DOSTĘPNY JEST POD ADRESEM:

https://radcy.kirp.pl/index/index/wybor_izby/bydgoszcz

LOGIN Radcy to: jego numer wpisu (np. Bd-1000). Przypominamy jednocześnie, że dla radców wpisanych po marcu 2013 r numer wpisu zaczyna się od BD-. Dla radców z rejonu pilskiego login zaczyna się od
Bd P-. Login powinien zostać wpisany BEZ spacji między określnikiem Izby, a cyframi.

HASŁO Radcy to: 3 pierwsze litery nazwiska (małe litery, bez polskich znaków) oraz 3 pierwsze litery imienia (małe litery, bez polskich znaków) i 3 ostatnie cyfry numeru PESEL.

Informacje dotyczące sposobu logowanie dodatkowo umieszczone są na stronie ekstranetu pod formularzem logowania. Po zalogowaniu do ekstranetu, korzystając z domyślnego hasła, radca jest zobowiązany do zmiany hasła, inaczej nie będzie miał dostępu do zasobów ekstranetu.

EKSTRANET DLA APLIKANTÓW DOSTĘPNY POD ADRESEM:

https://aplikanci.kirp.pl/index/index/wybor_izby/bydgoszcz

LOGIN Aplikanta to: jego numer PESEL

HASŁO Aplikanta to: 3 pierwsze litery nazwiska (małe litery, bez polskich znaków) oraz 3 pierwsze litery imienia (małe litery, bez polskich znaków) i 3 ostatnie cyfry numeru PESEL.

Informacje dotyczące sposobu logowanie dodatkowo umieszczone są na stronie ekstranetu pod formularzem logowania. Po zalogowaniu do ekstranetu, korzystając z domyślnego hasła, aplikant jest zobowiązany do zmiany hasła, inaczej nie będzie miał dostępu do zasobów ekstranetu.

 

Instrukcja zamawiania legitymacji radcy prawnego/aplikanta przez Ekstranet:

 1. Zalogować się do Ekstranetu radców/aplikantów.
 2. Na pulpicie głównym kliknąć przycisk LEGITYMACJE – otworzy się formularz z danymi osobowymi.
 3. Proszę sprawdzić poprawność danych. Pola wypełnione zostały automatycznie danymi pobranymi z bazy.
 4. Brakujące pola, oznaczone na czerwono, należy uzupełnić. W tym celu proszę wcisnąć przycisk UZUPEŁNIJ DANE, który znajduje się pod formularzem. Otworzy się zakładka DANE ZGŁOSZENIOWE. Dodatkowe dane uzupełnione przez tę zakładkę będą wymagały akceptacji ze strony Izby.
 5. Do wyrobienia legitymacji wymagane jest zdjęcie (patrz: Instrukcja zamieszczania zdjęcia).
 6. Po zaakceptowaniu przez Izbę wszystkich aktualizowanych danych będą one widoczne w zakładce DANE ZGŁOSZENIOWE.
 7. Formularz wniosku o wyrobienie legitymacji będzie aktywny.
 8. Dane są uzupełnione, istnieje opcja zaznaczenia chęci wydrukowania drugiego imienia (nie jest to konieczne).
 9. Radców prawnych obowiązuje jeden typ legitymacji – z mikroprocesorem bezstykowym (standard, koszt: 32,00 zł brutto) – w pamięci mikroprocesora zostaną zapisane dane posiadacza.
 10. Aplikantów obowiązuje jeden typ legitymacji, którego koszt wynosi 27,00 zł brutto (w formularzu nie pojawi się żadna opcja wyboru).
 11. Następnie należy wskazać opcję uzasadniającą wydanie legitymacji, np. Wpis na listę radców prawnych/aplikantów radcowskich (pierwsza legitymacja) czy utrata ważności legitymacji.
 12. Następnie należy wcisnąć przycisk WYŚLIJ WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI. Po tej czynności wniosek zostanie przesłany do zaakceptowania.
 13. Formularz wniosku stanie się nieaktywny. Wyświetlony zostanie komunikat WNIOSEK ZOSTAŁ WYSŁANY.
 14. Na dole ekranu pojawi się tabela z informacją o statusie wniosku. Po przekazaniu legitymacji z wytwórni, status zmieni się na „Do odbioru”.

 

Instrukcja zamieszczania zdjęcia:

 1. W celu dodania zdjęcia należy kliknąć przycisk DODAJ/ZMIEŃ ZDJĘCIE – otworzy się okno dodawania zdjęcia.
 2. Należy kliknąć przycisk PRZEGLĄDAJ i następnie, z listy plików, wskazać plik ze zdjęciem i zatwierdzić przyciskiem OTWÓRZ.
 3. Następnie należy wybrać przycisk WCZYTAJ. Zdjęcie zostanie załadowane.
 4. W przypadku, gdy po wczytaniu nie widać zdjęcia w całości, należy w prawym dolnym rogu okna, w którym wyświetliło się zdjęcie, znaleźć oznaczenie skali obrazu – domyślnie będzie to 100%. Należy zmniejszyć skalę do takiej, przy której będzie widoczne całe zdjęcie, a także napis: KADRUJ OBRAZ, a następnie ZAPISZ.
 5. Proszę zwrócić uwagę czy zdjęcie jest odpowiednio wykadrowane. Żółta ramka dookoła niego służy do ustawienia właściwego wyświetlania zdjęcia.
 6. Po ustawieniu zdjęcia, należy kliknąć przycisk KADRUJ OBRAZ i następnie ZAPISZ.
 7. Po wykonaniu tych operacji zdjęcie zostanie przesłane do akceptacji. W zakładce zmiany danych pojawi się komunikat ZDJĘCIE ZOSTAŁO PRZESŁANE DO AKCEPTACJI.

UWAGA! W celu uniknięcia problemów z załączanym zdjęciem, musi ono posiadać następujące parametry:

Wymagany format: jpg, jpeg,

Format: 3:4,

Minimalna rozdzielczość: 480×640 px,

Maksymalna rozdzielczość: 1200×1800 px (preferowana niższa),

Minimalny rozmiar: 100 KB,

Maksymalny rozmiar: 2 MB (preferowany mniejszy),

Charakter zdjęcia: legitymacyjny/dowodowy/paszportowy – zdjęcie ma obejmować front twarzy lub lewy półprofil; tło powinno być jasne i jednorodne.

WAŻNE! Odpowiedzialność za przekazania prawidłowego zdjęcia ponosi radca prawny i aplikant radcowski!

* Instrukcje składania wniosków i zamieszczania zdjęć opracowane na podstawie: Jurkiewicz Magdalena, Procedury zamawiania legitymacji radcy prawnego, prawnika zagranicznego i aplikanta

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by