Uchwały KRRP

Składki uchwała Nr 7-VIII-2010 tj KRRP z dnia 10 grudnia 2010 r w sprawie wysokości składki członkowskiej, ubezpieczeniowej zasad ich uiszczania i podziału

Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy!
Z upoważnienia Pana Michała Rościszewskiego Dziekana Rady OIRP w Bydgoszczy przekazujemy w załączeniu uchwałę KRRP w w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej zasad ich uiszczania i podziału oraz zgodnie z poleceniem Pana Dziekana apelujemy o terminowe uiszczanie składek na rzecz Izby ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ, której płatność do ubezpieczyciela przypada na koniec 2018 r. , przede wszystkim uregulowanie wszelkich zaległości do końca bieżącego roku.
Przypominamy, że został zmieniony, (w związku z fuzją banków BPH i Alior) nr konta i konto zaczynające się od 59 1060 …… będzie nieaktywne od 2019 r. więc prosimy o uiszczanie składek na poniższy nr bankowy:

Alior Bank. Oddział w Bydgoszczy 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750
LUB
Bank Pocztowy 95 1320 1117 2031 7607 2000 0004

Nadmieniamy, że tekst uchwały zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej www.oirp.bydgoszcz.pl w zakładce akty prawne/uchwały KRRP oraz na FB
Biuro OIRP w Bydgoszczy

Załącznik (format .PDF)

KOMPENDIUM PRAWA SAMORZĄDOWEGO DLA RADCÓW PRAWNYCH I APLIKANTÓW RADCOWSKICH
( zasady przeprowadzania wyborów, organizacja samorządu radców prawnych, aplikacja radcowska )

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by