Historia Izby

KRÓTKA HISTORIA IZBY

 

PEŁNOMOCNIK KOMITETU ORGANIZACYJNEGO SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH DLA OKRĘGU IZBY

1. Ryszard Tusk

KADENCJA 1983 – 1987

 

1. Dziekan

Jacek Marczak

2. Skład pierwszej Okręgowej Rady

Stanisław Baranowski
Stefan Berdys
Andrzej Niezgoda
Gwidon Stachowicz
Witold Zdunek
Bogusława Bukietyńska
Wiktor Rudziński
Piotr Ławrynowicz
Paweł Dłużewski
Jolanta Mackiewicz
Seweryn Najdowski
Michał Penczerzyński
Ewa Jankowska
Kazimierz Radzikowski

3. Prezydium

Jacek Marczak – Dziekan
Wiktor Rudziński – Wicedziekan
Witold Zdunek – Wicedziekan ds. Piły
Michał Penczerzyński – Członek ds. doskonalenia zawodowego i kształcenia aplikantów
Stanisław Baranowski – Skarbnik
po zgonie p. St. Baranowskiego, Skarbnikiem Rady został wybrany Michał Penczerzyński
Bogusława Bukietyńska – Sekretarz

4. Rzecznik Dyscyplinarny

Grzegorz Rakowski

5. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Wacław Kocon – Przewodniczący
Andrzej Wiśniewski – Z-ca Przewodniczącego
Jan Siuchniński
Agnieszka Dopierała
Wojciech Kubiak
Ewa Kempa
Czesława Żychlińska

KADENCJA 1987 – 1991

 

1. Dziekan

Jacek Marczak

2. Skład Rady

Felicjan Arszyński
Stefan Berdys – skreślony z listy radców prawnych w dniu 11 lipca 1990 r. – z powodu zgonu
Janina Guzik
Ewa Jankowska
Barbara Leśniak – Jurek
Seweryn Najdowski
Jan Nawotka
Michał Penczerzyński
Kazimierz Radzikowski
Wiktor Rudziński
Bożena Polimirska
Andrzej Wiśniewski
Witold Zdunek
Jolanta Mackiewicz
3. Prezydium

Jacek Marczak – Dziekan
Witold Zdunek – Wicedziekan
Michał Penczerzyński – Wicedziekan
Wiktor Rudziński – Wicedziekan
Barbara Leśnia – Jurek – Sekretarz
Ewa Jankowska – Za-ca Sekretarza
Jan Nawotka – Skarbnik
Jolanta Mackiewicz – Czł. Prezydium ds. doskonalenia zawodowego

Wicedziekan Michał Penczerzyński w listopadzie 1988 roku zrezygnował z funkcji, którą pełnił; w lutym 1989 roku Rada powołała na funkcję wicedziekana Felicjana Arszyńskiego.
W marcu 1989 r. rezygnację z funkcji sekretarza Rady i członka Rady złożyła Barbara Leśniak – Jurek, na funkcję Sekretarza Rada powołała Kazimierza Radzikowskiego.
Od dnia 19 września 1989 roku w posiedzeniach Rady jako członek uczestniczy Henryk Maciejewski.

4. Rzecznik Dyscyplinarny

Teresa Łuczyńska – Pawlak
Zbigniew Lutkowski – Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego

5. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Ewa Kempa
Wacław Kocon
Jan Siuchniński
Andrzej Witkowski
Zofia Rewers
Mirosława Wierzbicka
Stanisław Wytrzyszczewski

KADENCJA 1991 – 1995

 

1. Dziekan

Wiktor Rudziński

2. Skład Rady

Jacek Marczak
Jan Roman Nawotka
Jerzy Piechocki
Czesława Żychlinska
Roman Stadnicki
Grzegorz Peche
Waldemar Dziarnowski
Dorota Sobieszczyk
Mateusz Nowak
Danuta Borlik
Andrzej Stawujak
Andrzej Wiśniewski
Zdzisław Stelter

3. Prezydium

Wiktor Rudziński – Dziekan
Grzegorz Peche – Wicedziekan
Roman Stadnicki – Wicedziekan
Andrzej Wiśniewski – Wicedziekan
Gabriela Krajczewska – Sekretarz
Jan Roman Nawotka – Skarbnik

Sekretarz Rady Gabriela Krajczewska za zgodą Rady od 30 października 1991 roku do 30 kwietnia 1992 roku czasowo pełniła obowiązki Skarbnika Rady.

4. Rzecznik Dyscyplinarny

Teresa Łuczyńska – Pawlak
Jarogniew Zdunek – Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego

5. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Leonarda Dulko
Wacław Kocon
Zenon Ochocki
Jan Siuchniński
Hanna Tomaszewska
Andrzej Ciecióra
Gabriela Reszkowska

KADENCJA 1995 – 1999

 

1. Dziekan

Wiktor Rudziński

2. Skład Rady

Jacek Marczak
Grzegorz Peche
Jerzy Mojsiewicz
Wojciech Górski
Jerzy Piechocki
Waldemar Dziarnowski
Mateusz Nowak
Zenon Ochocki
Danuta Oleś
Adela Orlewska
Grażyna Michalska
Andrzej Wiśniewski
Wojciech Kuśnierek
Katarzyna Podmokły

Adela Orlewska od dnia 25 marca 1996 roku została ustanowiona pełnomocnikiem ds. kontaktów z KRRP w sprawach dot. kancelarii prawniczych. Pełniła również przez okres 3 miesięcy obowiązki Skarbnika Rady.

3. Prezydium

Wiktor Rudziński – Dziekan
Grzegorz Peche – Wicedziekan
Jerzy Mojsiewicz – Wicedziekan
Andrzej Wiśniewski – Wicedziekan
Adela Orlewska – Sekretarz
Danuta Oleś – Skarbnik
Jacek Marczak – Członek KRRP

4. Rzecznik Dyscyplinarny

Teresa Łuczyńska – Pawlak
Zbigniew Lutkowski – Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego
Urszula Schmude – Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego

Rzecznik Dyscyplinarny Teresa Łuczyńska – Pawlak, której wpis ze względu na zmianę stałego miejsca zamieszkania został przeniesiony w związku z czym od dnia 25 marca 1996 roku obowiązki Rzecznika Dyscyplinarnego pełniła Urszula Schmude dotychczasowy Z-ca Rzecznika.

5. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Wacław Kocon
Robert Błażejowski
Lidia Pruss
Olga Radzikowska
Bogdan Schneider
Krystyna Góralnik – Aniukiewicz
Zbigniew Zasada

KADENCJA 1999 – 2003

 

1. Dziekan

Jerzy Mojsiewicz

2. Skład Rady

Grzegorz Peche
Zenon Ochocki
Jacek Marczak
Danuta Oleś
Gabriela Krajczewska
Marek Kraus
Elżbieta Manicka
Jolanta Mackiewicz
Jolanta Śmieszek
Danuta Halska
Dominika Szaciłło – Kmieć
Zbigniew Pawlak
Andrzej Wiśniewski
Katarzyna Podmokły

3. Prezydium

Jerzy Mojsiewicz – Dziekan
Gabriela Krajczewska – Wicedziekan ds. Wykonywania zawodu
Grzegorz Peche – Wicedziekan ds. Aplikacji i Szkolenia
Andrzej Wiśniewski – Wicedziekan ds. Wizytacji i kontaktów z radcami z okręgu Piły
Dominika Szaciłło – Kmieć – Sekretarz
Danuta Oleś – Skarbnik
Jacek Marczak – Członek KRRP

4. Rzecznik Dyscyplinarny

Urszula Schmude
Franciszka Kupczyk – Z-ca Rzecznika
Danuta Szacuń – Z-ca Rzecznika
Krystyna Góralnik – Aniukiewicz – Z-ca Rzecznika

5. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Wiktor Rudziński
Michał Penczerzyński
Olga Radzikowska
Antoni Kruczkowski
Irena Cywińska
Zdzisław Stelter
Mieczysław Stankiewicz

KADENCJA 2003 – 2007

 

1. Dziekan

Jerzy Mojsiewicz

2. Skład Rady

Krystyna Góralnik – Aniukiewicz
Danuta Halska – po jej zgonie w listopadzie 2003 na jej miejscu w obradach Rady uczestniczy Jerzy Szczukowski
Gabriela Krajczewska
Zofia Ławicka
Elżbieta Manicka
Jolanta Mackiewicz
Danuta Oleś
Lidia Piechocka
Krzysztof Chełkowski
Tomasz Czmochowski
Jerzy Grudziński
Krzysztof Jezierski
Jacek Marczak
Artur Lewicki
Mariusz Łątkowski
Zbigniew Pawlak
Andrzej Wiśniewski

3. Prezydium

Jerzy Mojsiewicz – Dziekan
Gabriela Krajczewska – Wicedziekan ds. Aplikacji i Szkolenia
Andrzej Wiśniewski – Wicedziekan ds. Wizytacji i kontaktów z radcami z okręgu Piły
Lidia Piechocka – Sekretarz
Danuta Oleś – Skarbnik
Jacek Marczak – Członek Prezydium KRRP

4. Rzecznik Dyscyplinarny

Urszula Schmude
Franciszka Kupczyk – Z – ca Rzecznika
Krystyna Kubińska – Z – ca Rzecznika
Gabriela Reszkowska – Z – ca Rzecznika

5. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Wiktor Rudziński
Irena Cywińska
Olga Radzikowska
Michał Penczerzyński
Antoni Kruczkowski
Michał Rościszewski
Mieczysław Stankiewicz
Stanisław Chmielewski
Marek Krokos

 

KADENCJA  2007 – 2010

 

WYKAZ CZŁONKÓW
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

l.p. Nazwisko i imię Funkcja
Jerzy Mojsiewicz Dziekan
1. Gabriela Krajczewska Wicedziekan

2.

Zbigniew Pawlak Wicedziekan
3. Danuta Oleś Skarbnik
4. Lidia Piechocka Sekretarz
5. Iwona Dorna Przewodnicząca Komisji ds. Szkolenia

 

6. Krzysztof Chełkowski Przewodniczący Okręgowego Zespołu Wizytatorów; Członek Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu
7. Gabryelska Urszula Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych i Rekreacji
8. Grudziński Jerzy Członek Rady ds. Mienia Izby
9. Artur Lewicki Przewodniczący Komisji ds. Publicznych; Rzecznik Prasowy
10. Mariusz Łątkowski Przewodniczący Komisji ds. Aplikacji
11. Jolanta Mackiewicz Przewodnicząca Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu
12. Helena Moszczyńska Członek Komisji ds. Szkolenia
13. Bogumiła Nojek Członek Okręgowego Zespołu Wizytatorów
14. Maciej Penczerzyński Zastępca Sekretarza
15. Michał Rościszewski Członek Komisji ds. Aplikacji
16. Andrzej Wiśniewski  

 

WYKAZ CZŁONKÓW PREZYDIUM

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

l.p. Nazwisko i imię Funkcja
Jerzy Mojsiewicz Dziekan
1. Gabriela Krajczewska Wicedziekan
2. Zbigniew Pawlak Wicedziekan
3. Danuta Oleś Skarbnik
4. Lidia Piechocka Sekretarz

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

 1. Czesława Żychlińska – Przewodnicząca
 2. Barbara Basara – Zastępca Przewodniczącej
 3. Mirosława Janowska – Radtke
 4. Lidia Orlewska
 5. Barbara Rakowska – Mila

Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:

 1. Wiktor Rudziński – Przewodniczący
 2. Andrzej Berdych
 3. Irena Cywińska
 4. Agnieszka Dopierała
 5. Leonarda Dulko
 6. Jacek Kalinowski
 7. Katarzyna Kruszczyńska
 8. Barbara Kula
 9. Andrzej Łakomecki
 10. Olga Radzikowska
 11. Mieczysław Stankiewicz

Rzecznik Dyscyplinarny: Krzysztof Jezierski

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

 1. Wojciech Giżycki
 2. Marek Krokos
 3. Mirosław Skorecki

Członek Krajowej Rady Radców Prawnych: Zbigniew Pawlak

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych:

 1. Krzysztof Chełkowski
 2. Gabriela Krajczewska
 3. Jolanta Mackiewicz
 4. Jacek Marczak
 5. Jerzy Mojsiewicz
 6. Mariusz Łątkowski
 7. Zbigniew Pawlak
 8. Wiktor Rudziński
 9. Andrzej Wiśniewski

Delegat Aplikantów  na Krajowy Zjazd Radców Prawnych: Joanna Siwiak – Starzyńska

Komisje działające przy Radzie:

 1. Komisja  ds. Aplikacji w składzie: Zofia  Ławicka, Tomasz Kranc, Anna Romanow,  Michał Rościszewski; Przewodniczący  Mariusz Łątkowski .
 2. Komisja  ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu w składzie: Wiesława Brzezińska, Krzysztof Chełkowski, Urszula Schmude; Przewodnicząca Jolanta Mackiewicz
 3. Komisja  ds. Szkolenia w składzie: Tomasz  Hryniewicz, Robert Górecki, Radosław Kilar, Edyta Ksobiak,  Marek Lewandowski, Elżbieta Manicka, Helena Moszczyńska;  Przewodnicząca Iwona Dorna
 4. Komisja  ds. Socjalnych i Rekreacji w składzie: Zygmunt Ciechorski, Jan Dzieleńdziak, Anna Ścibior – Rapacewicz, Bronisław Stępak, Mirosława Wierzbicka, Janina Hagen – Dembowy – członek honorowy; Przewodnicząca Urszula Gabryelska

Okręgowy Zespół Wizytatorów w składzie: Felicjan Arszyński,  Krzysztof Chełkowski, Wojciech Kuśnierek, Bogumiła Nojek  i Jarosław Teslawski; Przewodniczący  Krzysztof Chełkowski

 

KADENCJA  2010 – 2013

 

WYKAZ   CZŁONKÓW

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

 

l.p. Nazwisko i imię Funkcja
Zbigniew Pawlak Dziekan
1. Gabriela Krajczewska Wicedziekan
2. Michał Rościszewski Wicedziekan
3. Maciej Penczerzyński Skarbnik
4. Lidia Piechocka – Szymańska Sekretarz
5. Krzysztof Chełkowski Przewodniczący Okręgowego Zespołu Wizytatorów;

Członek Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu

6. Adela Fischer Członek Komisji ds. Aplikacji
7. Gabryelska Urszula Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych i Rekreacji
8. Tomasz Kranc Przewodniczący Komisji ds. Aplikacji
9. Małgorzata Kuczkowska Członek Komisji ds. Szkoleń
10. Zofia Ławicka Członek Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu
11. Jolanta Mackiewicz Przewodnicząca Komisji ds. Wpisów

i Wykonywania Zawodu

12. Elżbieta Manicka Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń
13. Helena Moszczyńska Członek Komisji ds. Aplikacji
14. Bogumiła Nojek Członek Okręgowego Zespołu Wizytatorów

Członek Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu

15. Sylwia Szarata Członek Komisji ds. Aplikacji
16. Anna Ścibior – Rapacewicz Członek Komisji ds. Socjalnych i Rekreacji
17. Andrzej Wiśniewski Członek Komisji ds. Socjalnych i Rekreacji
18. Wojciech Woźniak Rzecznik Prasowy;

Członek Komisji ds. Szkoleń

 

WYKAZ CZŁONKÓW PREZYDIUM

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

 

l.p. Nazwisko i imię Funkcja
Zbigniew Pawlak Dziekan
1. Gabriela Krajczewska Wicedziekan
2. Michał Rościszewski Wicedziekan
3. Maciej Penczerzyński Skarbnik
4. Lidia Piechocka – Szymańska Sekretarz

 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

 1. Czesława Żychlińska – Przewodnicząca
 2. Barbara Basara – Zastępca Przewodniczącej
 3. Mirosława Janowska – Radtke
 4. Bogdan Kołakowski
 5. Barbara Rakowska – Mila

Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:

 1. Wiktor Rudziński – Przewodniczący
 2. Mieczysław Stankiewicz – Zastępca Przewodniczącego
 3. Ewa Maria Bieńkowska
 4. Andrzej Berdych – Zastępca Przewodniczącego
 5. Irena Cywińska
 6. Monika Gruca
 7. Dorota Karczewska
 8. Zofia Kujath
 9. Barbara Kula
 10. Andrzej Łakomecki
 11. Olga Radzikowska
 12. Urszula Schmude
 13. Monika Słupska – Janulis
 14. Danuta Szacuń
 15. Joanna Turlej

Rzecznik Dyscyplinarny: Krzysztof Jezierski

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

 1. Wojciech Giżycki
 2. Marek Krokos
 3. Agnieszka Pyszkowska
 4. Mirosław Skorecki
 5. Grażyna Mikicka – Połczyńska
 6. Andrzej Berdych

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych:

 1. Jacek Marczak
 2. Jerzy Mojsiewicz

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych:

 1. Wiesława Brzezińska
 2. Gabriela Krajczewska
 3. Wojciech Kuśnierek
 4. Jolanta Mackiewicz
 5. Jacek Marczak
 6. Zbigniew Pawlak
 7. Michał Rościszewski
 8. Wiktor Rudziński
 9. Andrzej Wiśniewski

Delegat Aplikantów  na Krajowy Zjazd Radców Prawnych: Michał Lipiński

Komisje działające przy Radzie:

 1. Komisja  ds. Aplikacji w składzie: Adela Fischer, Helena Moszczyńska, Anna Romanow, Mikołaj Strzelecki, Sylwia Szarata; Przewodniczący Tomasz Kranc
 2. Komisja  ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu w składzie: Wiesława Brzezińska, Krzysztof Chełkowski, Bogumiła Nojek, Urszula Schmude; Przewodnicząca Jolanta Mackiewicz
 3. Komisja  ds. Szkoleń w składzie: Robert Górecki, Radosław Kilar, Edyta Ksobiak, Małgorzata Kuczkowska, Wojciech Woźniak;  Przewodnicząca Elżbieta Manicka
 4. Komisja  ds. Socjalnych i Rekreacji w składzie: Zygmunt Ciechorski, Elżbieta Pilewska, Gabriela Piotrowska, Bronisław Stępak, Anna Ścibior – Rapacewicz, Mirosława Wierzbicka, Andrzej Wiśniewski; Przewodnicząca Urszula Gabryelska

 

Okręgowy Zespół Wizytatorów w składzie: Krzysztof Chełkowski, Wojciech Kuśnierek, Bogumiła Nojek  i Jarosław Tesławski; Przewodniczący  Krzysztof Chełkowski

 

KADENCJA  2013 – 2016

WYKAZ CZŁONKÓW

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

l.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

Zbigniew Pawlak DZIEKAN

1.

Michał Rościszewski

Wicedziekan

2.

Adela Fischer

Wicedziekan

3.

Maciej Penczerzyński

Skarbnik

4.

Gabriela Krajczewska

Sekretarz

5.

Krzysztof Chełkowski

Przewodniczący Okręgowego Zespołu Wizytatorów

Czlonek Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu

6.

Iwona Dorna

Rzecznik Prasowy

7.

Tomasz Kranc

Przewodniczący Komisji ds. Aplikacji

8.

Katarzyna Kruszczyńska

Przewodnicząca Komisji ds. Integracji

9.

Wojciech Kuśnierek

Członek Okręgowego Zespołu Wizytatorów

10.

Zofia Ławicka

Czlonek Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu

11.

Jolanta Mackiewicz

Przewodnicząca Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu

12.

Elżbieta Manicka

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

13.

Sylwia Szarata

Członek Komisji ds. Aplikacji

14.

Anna Ścibior – Rapacewicz

Zastępca Przewodniczącej Komisji ds. Socjalnych

15.

Joanna Siwiak – Starzyńska

Członek Komisji ds. Szkoleń

16.

Mirosława Wierzbicka

Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych

17.

Andrzej Wiśniewski

18.

Wojciech Woźniak

Koordynator zewnętrznej działalności edukacyjnej Rady;

Członek Komisji ds. Szkoleń

WYKAZ CZŁONKÓW PREZYDIUM

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

l.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

Zbigniew Pawlak DZIEKAN

1.

Michał Rościszewski

Wicedziekan

2.

Adela Fischer

Wicedziekan

3.

Maciej Penczerzyński

Skarbnik

4.

Gabriela Krajczewska

Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Bogusława Bukietyńska – Marczak Przewodnicząca
 2. Żychlińska Czesława – Zastępca Przewodniczącej
 3. Barbara Basara
 4. Lidia Orlewska
 5. Marcin Will

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

 1. Andrzej Berdych – Przewodniczący
 2. Dorota Karczewska – Zastępca Przewodniczącego
 3. Barbara Kula – Zastępca Przewodniczącego
 4. Maria Beyger
 5. Ewa Maria Bieńkowska
 6. Bartosz Dolny
 7. Monika Gruca
 8. Zofia Kujath – Mrugowska
 9. Gabriela Kwiatkowska
 10. Lidia Piechocka – Szymańska
 11. Monika Słupska – Janulis
 12. Mieczysław Stankiewicz
 13. Danuta Szacuń
 14. Joanna Turlej
 15. Renata Wika

RZECZNIK DYSCYPLINARNY Krzysztof Jezierski

ZASTĘPCY RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

 1. Albert Becker

 2. Wojciech Giżycki

 3. Stefania Góralnik – Piechota

 4. Agnieszka Pyszkowska

 5. Mirosław Skorecki

CZŁONEK KRRP Jacek Marczak

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD

 1. Gabriela Krajczewska

 2. Wojciech Kuśnierek

 3. Jolanta Mackiewicz

 4. Mariusz Łątkowski

 5. Zbigniew Pawlak

 6. Maciej Penczerzyński

 7. Michał Rościszewski

 8. Andrzej Wiśniewski

DELEGAT APLIKANTÓW Magda Tyloch

Komisje działające przy Radzie:

 1. Komisja  ds. Aplikacji w składzie: Helena Moszczyńska, Mikołaj Strzelecki, Sylwia Szarata, Anna Romanow; Przewodniczący Tomasz Kranc.
 2. Komisja  ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu w składzie: Wiesława Brzezińska, Krzysztof Chełkowski, Zofia Ławicka, Wojciech Piotrowski, Przemysław Szukała; Przewodnicząca Jolanta Mackiewicz.
 3. Komisja  ds. Szkoleń w składzie: Robert Górecki, Radosław Kilar, Edyta Ksobiak, Joanna Siwiak – Starzyńska, Wojciech Woźniak,;  Przewodnicząca Elżbieta Manicka
 4. Komisja  ds. Socjalnych w składzie: Urszula Gabryelska, Krystyna Ludwig, Elżbieta Pilewska, Gabriela Piotrowska, Olga Radzikowska, Bronisław Stępak, Anna Ścibior – Rapacewicz; Przewodnicząca Mirosława Wierzbicka.
 5. Komisja ds. Integracji w składzie: Jakub Meysner, Jolanta Reich; Przewodnicząca Katarzyna Kruszczyńska.

Okręgowy Zespół Wizytatorów w składzie: Magdalena Kołodziejska, Wojciech Kuśnierek, Lidia Orlewska, Gabriela Reszkowska; Przewodniczący  Krzysztof Chełkowski

 

KADENCJA  2016 – 2020

WYKAZ CZŁONKÓW

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

 

l.p. Nazwisko i imię Funkcja
Michał Rościszewski
DZIEKAN
1. Maciej Penczerzyński Wicedziekan
2. Andrzej Wiśniewski Wicedziekan
3. Tomasz Kranc Skarbnik
4. Gabriela Krajczewska Sekretarz
5. Patrycja Brzezicka  
6. Krzysztof Chełkowski  
7. Iwona Dorna Rzecznik Prasowy
8. Adela Fischer  
9. Tomasz Furmanek  
10. Ewelina Kranc  
11. Katarzyna Kruszczyńska Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych i Integracji
12. Marzena Kułaga  
13. Wojciech Kuśnierek  
14. Jolanta Mackiewicz Przewodnicząca Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu
15. Elżbieta Manicka Przewodnicząca Komisji ds. Szkolenia
16. Wojciech Piotrowski Przewodniczący Komisji ds. Aplikacji
17. Mieczysław Stankiewicz  
18. Wojciech Woźniak Koordynator zewnętrznej działalności edukacyjnej rady

WYKAZ CZŁONKÓW PREZYDIUM
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

l.p. Nazwisko i imię Funkcja
Michał Rościszewski
DZIEKAN
1. Maciej Penczerzyński Wicedziekan
2. Andrzej Wiśniewski Wicedziekan
3. Tomasz Kranc Skarbnik
4. Gabriela Krajczewska Sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Bogusława Bukietyńska – Marczak  Przewodnicząca Komisji
 2. Czesława Żychlinska – Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Danuta Ciesielska
 4. Lidia Orlewska
 5. Igor Wilczek

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

 1. Andrzej Berdych – Przewodniczący
 2. Lidia Piechocka – Szymańska Zastępca Przewodniczącego
 3. Joanna Bernatowicz
 4. Joanna Czarnocka
 5. Bartosz Dolny
 6. Monika Gruca
 7. Zofia Kujath – Mrugowska
 8. Barbara Kula
 9. Jacek Nadolny
 10. Joanna Siluk
 11. Monika Słupska – Janulis
 12. Danuta Szacuń
 13. Rafał Świstun
 14. Joanna Turlej

III. RZECZNIK DYSCYPLINARNY Krzysztof Jezierski

IV. CZŁONEK KRRP Zbigniew Pawlak

V. DELEGACI  NA  KRAJOWY ZJAZD

 1. Stanisław Chmielewski
 2. Adela Fischer
 3. Gabriela Krajczewska
 4. Zofia Ławicka
 5. Jolanta Mackiewicz
 6. Jacek Marczak
 7. Zbigniew Pawlak
 8. Maciej Penczerzyński
 9. Michał Rościszewski

VI. DELEGAT APLIKANTÓW Dominik Pietrzycki

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by