Wykaz lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 22 lipca 2022 roku

W zwiazku z rozwiązaniem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego z Panią Ewą Jańczak-Biegańską, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 5 oraz art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849 z późn. zmianami), w załączeniu przesyłam:

Pismo Prezesa Sądu – załączniki

Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2022 roku

W związku z rozwiązaniem umowy o wykonywanie czynności lekarza  sądowego Aleksandrem Kmiećkowiekiem, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 5 oraz art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849 z późn. zmianami), w załączniu przesyłam:

Pismo Prezesa Sądu – załącznik.

Bydgoszcz, dnia 07 marca 2022 roku

W związku z rozwiązaniem umowy o wykonywanie czynności lekarza  sądowego Radzisławem Pankiem, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 5 oraz art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849 z późn. zmianami), w załączniu przesyłam:

Ewa Halina JAŃCZAK-BIEGAŃSKA – stomatologia ogólna, chirurgia stomatologiczna.

Miejsce przyjęć, telefon: Inowrocław, ul. Łuczaka 8, k. 509-276-716.

Dni i godziny przyjęć: po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 

Aleksander KMIEĆKOWIAK – chirurgia urazowo-ortopedyczna.

Miejsce przyjęć, telefon: Pałuckie Centrum Zdrowia, Poradnia Chirurgiczna, Żnin, ul. Szpitalna 30, tel. 052-30-21-988, k. 668-109-104.

Dni i godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 

Wojciech KOSMOWSKI – psychiatria.

Miejsce przyjęć, telefon: Poradnia Zdrowia Psychicznego Bydgoszcz, ul. Stawowa 1 k. 725-231-185.

Dni i godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym rejestracja czynna w godz. 10.00-14.00.

do wiadomości i wykorzystania.

Pismo Prezesa Sądu – załącznik.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by