Kolokwia

Wyniki kolokwium z etyki radcy prawnego
2024-05-29

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z etyki zawodu radcy prawnego, zasad wykonywania zawodu, organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych, przeprowadzonego w dniu 28.05.2024 r.

(czytaj więcej)
Uchwała Nr 3/22.04.2024 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2024 r.
2024-05-27

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia kolokwium rocznego oraz kolokwium poprawkowego z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki zawodu radcy prawnego dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanego kolokwium.

(czytaj więcej)
Uchwała Nr 2/22.04.2024 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2024 r.
2024-05-27

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia kolokwium rocznego oraz kolokwium poprawkowego z zakresu etyki zawodu radcy prawnego, zasad wykonywania zawodu, organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanego kolokwium.

(czytaj więcej)
Uchwała Nr 1/22.04.2024 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2024 r.
2024-05-27

w sprawie warunków zdawania kolokwiów pisemnych przez aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z wykorzystaniem aplikacji komputerowej „Kolokwium” w roku szkoleniowym 2024.

(czytaj więcej)
Uchwała Nr 6/18.12.2023 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy
2024-01-03

Uchwała Nr 6/18.12.2023

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia przepisów porządkowych odbywania zajęć aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w 2024 roku

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu aplikacji radcowskiej, (j.t. Uchwała Nr 1153/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r.) Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy ustala przepisy porządkowe odbywania zajęć przez Aplikantów w roku szkoleniowym 2024, który trwa od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024

(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i podatkowego, przeprowadzonego w dniu 28.11.2023 r.
2023-11-30

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i podatkowego, przeprowadzonego w dniu 28.11.2023 r.

1. Jankowa Klaudia

2. Mendlik Rafał

(czytaj więcej)
Uchwała Nr 2 /15.11.23 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy dnia 15 listopada 2023 r.
2023-11-24

U c h w a ł a Nr 2 /15.11.23

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia kolokwium poprawkowego z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i podatkowego dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanego kolokwium.

(czytaj więcej)
Uchwała Nr 1 /15.11.23 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2023 r.
2023-11-24

U c h w a ł a Nr 1 /15.11.23

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia kolokwium poprawkowego z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanego kolokwium.

(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa gospodarczego
2023-11-16

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa gospodarczego, przeprowadzonego w dniu 06.11.2023 r.

(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa cywilnego i postępowania cywilnego.
2023-11-10

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa cywilnego i postępowania cywilnego, przeprowadzonego w dniu 26.10.2023 r.

(czytaj więcej)
copyright 2023 polityka prywatności RODO created by