Kolokwia

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i podatkowego, przeprowadzonego w dniu 28.11.2023 r.
2023-11-30

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i podatkowego, przeprowadzonego w dniu 28.11.2023 r.

1. Jankowa Klaudia

2. Mendlik Rafał

(czytaj więcej)
Uchwała Nr 2 /15.11.23 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy dnia 15 listopada 2023 r.
2023-11-24

U c h w a ł a Nr 2 /15.11.23

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia kolokwium poprawkowego z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i podatkowego dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanego kolokwium.

(czytaj więcej)
Uchwała Nr 1 /15.11.23 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2023 r.
2023-11-24

U c h w a ł a Nr 1 /15.11.23

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia kolokwium poprawkowego z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanego kolokwium.

(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa gospodarczego
2023-11-16

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa gospodarczego, przeprowadzonego w dniu 06.11.2023 r.

(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa cywilnego i postępowania cywilnego.
2023-11-10

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa cywilnego i postępowania cywilnego, przeprowadzonego w dniu 26.10.2023 r.

(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium z prawa administracyjnego
2023-11-07

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i podatkowego, przeprowadzonego w dniu 23.10.2023 r.

  1. Czarnecka – Fotyń Adrianna

  2. Giese Daria

  3. Grzelak Agata

  4. Jakóbczyk Kamila

  5. Jaska Mateusz

(czytaj więcej)
Uchwała – Prawo karne
2023-10-24

U c h w a ł a Nr 1 /23.10.23

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia kolokwium rocznego oraz kolokwium poprawkowego z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej, którzy nie przystąpili w pierwszym terminie, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanego kolokwium.

(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 02.10.2023 r.
2023-10-18
(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa rodzinnego i opiekuńczego, przeprowadzonego w dniu 29.05.2023 r.
2023-06-14
(czytaj więcej)
copyright 2023 polityka prywatności RODO created by