Kolokwia

Lista osób, które zaliczyły kolokwium z prawa administracyjnego
2023-11-07

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i podatkowego, przeprowadzonego w dniu 23.10.2023 r.

  1. Czarnecka – Fotyń Adrianna

  2. Giese Daria

  3. Grzelak Agata

  4. Jakóbczyk Kamila

  5. Jaska Mateusz

(czytaj więcej)
Uchwała – Prawo karne
2023-10-24

U c h w a ł a Nr 1 /23.10.23

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia kolokwium rocznego oraz kolokwium poprawkowego z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej, którzy nie przystąpili w pierwszym terminie, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanego kolokwium.

(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 02.10.2023 r.
2023-10-18
(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa rodzinnego i opiekuńczego, przeprowadzonego w dniu 29.05.2023 r.
2023-06-14
(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa spółek handlowych oraz prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, przeprowadzonego w dniu 12.06.2023 r.
2023-06-12
(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przeprowadzonego w dniu 01.06.2023 r.
2023-06-01
(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne
2023-05-24

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych, przeprowadzonego w dniu 22.05.2023 r.

(czytaj więcej)
Szanowni Państwo,
2022-12-16

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa gospodarczego, przeprowadzonego

w dniu 30.11.2022 r.

(czytaj więcej)
copyright 2023 polityka prywatności RODO created by