Aplikanci

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 02.10.2023 r.
2023-10-18
 1. Aleksandrowicz Sandra

 2. Ambroziak Julianna

 3. Chudzińska Martyna

 4. Czapiewska Magdalena

 5. Droż Przemysław

 6. Frąckowiak Jacek

 7. Glazik Paulina

 8. Hryniewska Nina

 9. Jaworska Oliwia

 10. Józefczak Patryk

 11. Kak Daria

 12. Kamyk Michał

 13. Kinderman Krzysztof

 14. Kosiedowski Michał

 15. Koteras Filip

 16. Kotowicz-Przeorska Kaja

 17. Krzyżanowski Grzegorz

 18. Lemański Jacek

 19. Lorek Natalia

 20. Mayrowski Sławomir

 21. Mikołajczak Wojciech

 22. Nalazek Sebastian

 23. Nica – Schulz Klaudia

 24. Niedziałkowska – Jeżewska Sylwia

 25. Niwińska Natalia

 26. Olczak Karolina

 27. Pasińska Martyna

 28. Pawłowska Julita

 29. Piotrowska Ewelina

 30. Ratajczak Piotr

 31. Supeł Mikołaj

 32. Szydłowski Mateusz

 33. Toda Paulina

 34. Tomaszek Łukasz

 35. Warachewicz Aleksandra

 36. Żmudzińska Nina

 37. Żyźniewska Joanna

Za Komisję Przewodniczący Zespołu:

r. pr. Gabriela Krajczewska

Prawidłowe rozwiązania – załącznik

Uwaga! Kolokwium dla osób, które nie przystąpiły w I terminie odbędzie się 26.10.2023 r., o godz. 9.000 w Bydgoskim Centrum Sportu, ul. Gdańska 163.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by