Aplikanci

Uchwała Nr 2 /15.11.23 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy dnia 15 listopada 2023 r.
2023-11-24

U c h w a ł a Nr 2 /15.11.23

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia kolokwium poprawkowego z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i podatkowego dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanego kolokwium.

(czytaj więcej)
Uchwała Nr 1 /15.11.23 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2023 r.
2023-11-24

U c h w a ł a Nr 1 /15.11.23

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia kolokwium poprawkowego z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanego kolokwium.

(czytaj więcej)
Kancelaria Radców Prawnych w Bydgoszczy zatrudni aplikanta radcowskiego
2023-11-17

Kancelaria Radców Prawnych Binder Grzybowski Piskow Sadowski z siedzibą w Bydgoszczy zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku.

(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa gospodarczego
2023-11-16

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa gospodarczego, przeprowadzonego w dniu 06.11.2023 r.

(czytaj więcej)
Ogłoszenie o nawiązaniu współpracy
2023-11-15

Kancelaria Radców Prawnych Binder Grzybowski Piskow Sadowski z siedzibą w Bydgoszczy zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku.

Zainteresowani proszeni są o kontakt na adres b.sadowski@kancelaria-jgbsp.pl

(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa cywilnego i postępowania cywilnego.
2023-11-10

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa cywilnego i postępowania cywilnego, przeprowadzonego w dniu 26.10.2023 r.

(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium z prawa administracyjnego
2023-11-07

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i podatkowego, przeprowadzonego w dniu 23.10.2023 r.

  1. Czarnecka – Fotyń Adrianna

  2. Giese Daria

  3. Grzelak Agata

  4. Jakóbczyk Kamila

  5. Jaska Mateusz

(czytaj więcej)
Uchwała – Prawo karne
2023-10-24

U c h w a ł a Nr 1 /23.10.23

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia kolokwium rocznego oraz kolokwium poprawkowego z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej, którzy nie przystąpili w pierwszym terminie, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanego kolokwium.

(czytaj więcej)
Ogłoszenie o pracę
2023-10-19

Kancelaria Radców Prawnych s.c. J. Rudzińska, P. Piątkowski, S. Jankiewicz w Toruniu zatrudni aplikantkę/aplikanta (również osoby rozpoczynające aplikację w 2024 roku).
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV pocztą elektroniczną na adres:
rekrutacja@kancelaria-radcy.pl

Po weryfikacji powyższych dokumentów wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

(czytaj więcej)
Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 02.10.2023 r.
2023-10-18
(czytaj więcej)
copyright 2023 polityka prywatności RODO created by