Zgromadzenia

ZGROMADZENIE 2024
2023-12-21

Koleżanka/Kolega
Delegat
na Zgromadzenie
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy
_______________________________________-

Niniejszym zawiadamiam o terminie obrad Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy wyznaczonego na dzień 5 lutego 2024 r. o godz. 14.00 w Hotelu „City” w Bydgoszczy.

Udział Delegatów w Zgromadzeniu jest ustawowym obowiązkiem członków Samorządu Radcowskiego.

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr 1/18.12.23 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy oraz przeprowadzenia wyborów na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego do końca XI kadencji.

Załącznik 1
Załącznik 2

Termin zgłaszania kandydatów w wyborach na Rzecznika Dyscyplinarnego upływa z dniem 5 stycznia 2024 r.

Zgłoszeń dokonuje się w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, drogą pocztową lub w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej:
biuro@oirp.bydgoszcz.pl

W załączniku Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z działalności Izby za 2023 r. – załącznik.

Dziekan Rady OIRP

Michał Rościszewski

 

 

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by