Komunikaty

Apel
2023-10-31

Koleżanki i Koledzy ! Radcowie Prawni!

W związku ze zmianą § 4 pkt.1 regulaminu postępowania rad okręgowych izb radców prawnych przy wyznaczaniu radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 152/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. zmienionego uchwałą Nr 1155/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu,

zawiadamiam, że od dnia 2 listopada 2023 r.

o wyznaczeniu radcy prawnego do prowadzenia sprawy z urzędu informował będę Koleżanki i Kolegów w formie tylko elektronicznej w postaci skanu dokumentu wyznaczającego radcę prawnego jako pełnomocnika z urzędu.

W nawiązaniu do powyższego uprzejmie proszę o potwierdzanie każdorazowo, drogą mailową, odbioru skanu dokumentu w następującej formie:

  1. imię i nazwisko
  2. adres kancelarii
  3. data odbioru  

na  adres ewidencja@oirp.bydgoszcz.pl

Usprawni to postępowanie w wyznaczaniu pełnomocników do prowadzenia spraw  z urzędu. 

 

Dziekan

Michał Rościszewski

 

Z poważaniem

Kornelia Barabasz

Specjalista  Biuro OIRP Bydgoszcz

 

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by