Komunikaty

Cypr 2023
2023-01-20

Bydgoszcz, dnia 23 stycznia 2023 r.

Koleżanki i Koledzy,

za wiedzą i przyzwoleniem dziekana Rady Michała Rościszewskiego mam przyjemność poinformować o podjęciu czynności przygotowawczych, zmierzających do organizacji kolejnych zbiorowych wyjazdów  zagranicznych o charakterze szkoleniowym i turystycznym, zaniechanych na kilka lat z powodu nieszczęsnego COVID-19.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że łącznie blisko 200 uczestników różnych imprez odwiedziło w ostatnich kilkunastu latach sporo miejsc w Europie (m.in. Litwę, Gruzję, Armenię, Chorwację, Włochy, Hiszpanię, Albanię, Bułgarię, Sardynię i Korsykę, Gibraltar) i nie tylko (Tanger, Stambuł), łącząc wypoczynek z pozyskiwaniem wiadomości o innych systemach prawnych i znajomości z prawnikami z odwiedzanych państw  (Gruzja, Armenia, Litwa, Chorwacja).

Szczególnie ciepło zapamiętane zostały przez uczestników intensywnie szkoleniowe wyjazdy do instytucji europejskich – Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu (obecny TSUE), Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Parlamentu UE  w Strasburgu i Brukseli, połączone z uczestnictwem w rozprawach, spotkaniami z sędziami, posłami i urzędnikami tych instytucji.

Wychodząc naprzeciw postulatom Koleżanek i Kolegów, przystąpiliśmy do przygotowania dwóch wyjazdów:

1. czysto turystycznej wyprawy na Cypr w dniach 11 – 18 maja 2023 r., stosownie do następujących informacji wyjściowych:

 

 • – przelot z Poznania,
 • – pobyt w czterogwiazdkowym hotelu Leonardo Cypria Bay w Pafos; all inclusive; pokoje dwuosobowe,
 • – cena 4 080,00 zł od osoby (przedpłata 1 020,00 zł w terminie 2 tygodni od zamknięcia listy uczestników, pozostała na 40 dni przed wylotem),
 • – możliwość wykupu wycieczek fakultatywnych, w tym do części tureckiej, w cenie ok. 200,00 – 300,00 zł od osoby,

2. szkoleniowo – turystycznej do instytucji europejskich, stosownie do następujących założeń wyjściowych:

 • – wycieczka autokarowa, wyjazd i powrót z (do) Bydgoszczy przez Piłę,
 • – wizyty w TSUE, ETPCz, Parlamencie Europejskim,
 • – w programie turystycznym – co najmniej: zwiedzanie Strasburga, Luksemburga, Alzacki Szlak Win (degustacja w domu winnym),
 • – termin – maj lub czerwiec po ustaleniu liczby zainteresowanych uczestników oraz po uzgodnieniu terminów z poszczególnymi instytucjami,
 • – szacowana cena – ok. 4 000,00 zł (w zależności od liczby uczestników, nie większej niż 35 osób, z uwagi na wymogi odwiedzanych miejsc).

Jak wynika z powyższych informacji, obie imprezy są w innej fazie przygotowań, a dalsze prace nad nimi są uzależnione od zainteresowania P.T. Koleżanek i Kolegów uczestnictwem w nich. W związku z powyższym proszę o złożenie za pośrednictwem poczty mailowej lub w formie papierowej na odpowiednie adresy OIRP w Bydgoszczy:

 1. deklaracji uczestnictwa  w wycieczce na Cypr w dniach 11-18 maja 2023 r.,
 2. oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w wycieczce do instytucji europejskich według załączonych wzorów w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2023 r.

Powyższy krótki termin uzasadniony  jest w pierwszym przypadku wstępną rezerwacją terminu, miejsc i ceny przez biuro podróży, w drugim – koniecznością podjęcia odpowiednich uzgodnień terminowych (przy obecnie gwarantowanym przewoźniku i jego cenach).

Po wyznaczonym terminie, dalsza szczegółowa korespondencja w tych sprawach prowadzona będzie wyłącznie z zainteresowanymi.

Plik do druku

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

– Zbigniew Pawlak.

 

1.      Deklaracja uczestnictwa

 

_________________                                                         _____________, dn. ___01.2023 r.

(imię i nazwisko)

Zgłaszam swoje uczestnictwo w wycieczce na Cypr w dniach 11 – 18 maja 2023 r. Zobowiązuję się do zapłaty na wskazany rachunek ceny usługi w wysokości 4 080,00 (cztery tysiące osiemdziesiąt) zł.

Zostałam (-em) poinformowany, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa koszt rezygnacji wynosić będzie:

– do 36 dnia przed rozpoczęciem imprezy 25% ustalonej  ceny (wysokość zaliczki)

– od 35 dnia przed rozpoczęciem imprezy 40% ceny,

– od 24 dnia przed rozpoczęciem imprezy 50% ceny,

– od 17 dnia przed rozpoczęciem imprezy 60% ceny,

– od 10 dnia przed rozpoczęciem imprezy 80% ceny,

– od 3 dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub jej nie rozpoczęcia 90 % ustalonej ceny.

 

_____________________
(podpis)

2. Oświadczenie

_________________                                                         _____________, dn. ___01.2023 r.

(imię i nazwisko)

Oświadczam, że jestem zainteresowany uczestnictwem  w wycieczce szkoleniowo – turystycznej do instytucji europejskich według założeń przedstawionych w informacji Izby z dnia 20 stycznia 2023 r.

____________________
(podpis)

 

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by