Komunikaty

Do Dziekanów Rad OIRP – LegalTech – Pismo Przewod. Komisji wspierania rozwoju zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych
2021-02-12
Szanowni Państwo Radcowie Prawni!
Zgodnie z prośbą Pana Bartosza Opalińskiego Przewodniczącego Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP proszę  o wypełnienie Ankiety, o której mowa w mailu.
Tekst niniejszego komunikatu wraz z linkiem do wypełnienia Ankiety zostanie także zamieszczony na stronie internetowej Izby w zakładce komunikaty.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Dziekan
Michał Rościszewski

 

Szanowny Panie Dziekanie/ Szanowna Pani Dziekan,

Jedną z aktywności Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie, której mam zaszczyt przewodniczyć są zagadnienia związane z szeroko rozumianym LegalTech.

Samorząd radców prawnych powinien dostrzegać znaczenie i wpływ narzędzi LegalTech na wykonywanie zawodu radcy prawnego i związane z tym szanse, ale też zagrożenia.

Mam świadomość, że powyższe kwestie zostały zauważone przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych i również na tym poziomie prowadzonych jest szereg działań, w tym o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym.

Dlatego chciałbym w ramach działań Komisji Wspierania rozwoju zawodowego umożliwić nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi Okręgowymi Izbami Radców Prawnych oraz Komisją w zakresie spraw LegalTech.

W imieniu Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP zwracam się również z prośbą o zachęcenie radców prawnych i aplikantów Państwa Izby do wzięcia udziału w wypełnieniu Ankiety, której celem jest weryfikacja stopnia wiedzy technicznej i znajomości nowoczesnych rozwiązań cyfrowych wśród kancelarii prawnych oraz prawników  prowadzących jednoosobową praktykę.

Ankieta ma także na celu weryfikację gotowości angażowania się w tworzenie nowych narzędzi LegalTech, które usprawnią ich działalność lub uczynią ją bardziej bezpieczną. Nadto wśród pytań ankiety są również te związane z pandemią koronawirusa i jej wpływem na organizację pracy kancelarii prawnych.

Wiąże się to z ustaleniem gradacji najważniejszych obszarów działalności prawniczej, w której rozwiązania LegalTech są dziś niezbędne.

Planowanym efektem końcowym jest opracowanie raportu z badania.

Ankieta jest  wypełniania online i jest w pełni anonimowa.

Można ją wypełnić pod linkiem: https://bit.ly/39pOXtS

Wyrażając nadzieję, na zrozumienie i pozytywną reakcję pozostaję z poważaniem,

Bartosz Opaliński

Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by