Komunikaty

Harmonogram wydarzeń III edycji Tour de Konstytucja „Głosuję na Polskę”
2023-06-12

W nawiązaniu do listu z 30 maja, przekazuję  Państwu harmonogram wydarzeń III edycji Tour de Konstytucja „Głosuję na Polskę”.

Raz jeszcze chciałbym zwrócić się do Państwa  z prośbą o zachęcenie członkiń i członków Izb Okręgowych do zaangażowania w udział w Tour de Konstytucja. Nasze zaangażowanie w popularyzację wiedzy na temat Konstytucji,  praw i wolności obywatelskich, a także wiedzy o zbliżających się wyborach jest nieoceniona. Udział przedstawicieli samorządu radców prawnych w tym ważnym społecznie projekcie odgrywa istotną rolę w kształtowaniu świadomości prawnej naszego społeczeństwa, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz znacząco przyczynia się do wzmocnienia wizerunku zawodu radcy prawnego. Misją wydarzenia Tour de Konstytucja jest umacniania społeczeństwa obywatelskiego o wysokiej świadomości prawnej.

Krajowa Rada Radców Prawnych wraz z Fundacją Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych odpowiedzialna jest zorganizowanie cyklu spotkań organizowanych we wszystkich regionach Polski angażujących społeczności lokalne. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele zawodów prawniczych, organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele kultury. Stąd też prosimy o deklarację udziału i zaangażowania oraz wskazanie koordynatorów lub osób odpowiedzialnych za organizację spotkań w izbach. 

Pełna lista przystanków tegorocznego wydarzenia znajduje się pod linkiem: https://www.tour-de-konstytucja.pl/edycja-iii Zapraszam Państwa do zapoznania się z nią i ustalenia, w jakich dniach przystanki organizowane będą na terenie działania Państwa Izb Okręgowych.

Aby włączyć się aktywnie w pomoc – po dokonaniu wyboru daty – należy wpisać swoje imię i nazwisko w wybranych terminach w segmencie F (Goście).

Zachęcam do skorzystania z linku: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XwiJRPnjJb79A71-ccnEBGzdKsc8euX7AfY5QF8cQCo/edit#gid=0 

 

Plik zapisuje się automatycznie.

 

Z wyrazami szacunku

Włodzimier Chróścik

Prezes KRRP

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by