Komunikaty

Koleżanki i Koledzy! Radcowie Prawni!
2021-09-15

Uwaga! Brak wolnych miejsc

 

UWAGA SZKOLENIE

„Doręczenia elektroniczne w praktyce radcy prawnego”

Platforma Zoom

04.10.2021 r., w godzinach:  15.00 – 19.00.

Wykładowca: Dariusz Szostek – radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, specjalista w zakresie prawa cywilnego i podstaw prawnych handlu elektronicznego oraz Michał Tabor – informatyk, specjalista z zakresu eDelivery.

Liczba punktów szkoleniowych: 10

Koszt szkolenia

Radca prawny z OIRP w Bydgoszczy partycypuje w kosztach szkolenia,

w wysokości 50 złotych,  pozostałe osoby – 200 złotych, płatne do 24.09.2021 r.

ALIOR BANK  – 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc,  prosimy o przesyłanie opłaconej deklaracji uczestnictwa na adres: aplikacjaiszkolenia@oirp.bydgoszcz.pl , do 24.09.2021 r.

Uwaga! Osoby, które prześlą zgłoszenie bez potwierdzenia wpłaty lub prześlą zgłoszenie na inny adres mailowy nie zostaną zakwalifikowane. Ponadto informuję, iż prawo do udziału w szkoleniu mają osoby, które otrzymały link aktywacyjny z OIRP w Bydgoszczy, na adres mailowy podany w deklaracji uczestnictwa.

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r. (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (z późn. zmianami).

Informacje o szkoleniach:
tel. 52/584 – 06 – 87

Serdecznie zapraszam

Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

 

Deklaracja uczestnictwa – załącznik

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by