Komunikaty

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,
2022-09-12

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2022 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu SSO Iwona Piekańska – Szymańska oraz Zastępca Przewodniczącego VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Bydgoszczy SSR Barbara Łapka przekazały do Izby pisma w sprawie utworzenia listy radców prawnych zainteresowanych pełnieniem funkcji obrońców z urzędu w postępowaniu dla nieletnich.

W związku powyższym uprzejmie proszę Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów o rozważenie możliwości występowania w charakterze obrońcy nieletnich i przesłanie na adres mailowy: biuro@oirp.bydgoszcz.pl do dnia 20 września 2022 r. swojej deklaracji wraz ze wskazaniem sądu, na którego liście mają zostać Państwo ujęci.

Dziekan

Michał Rościszewski

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by