Komunikaty

Koleżanki i Koledzy ! Radcowie Prawni!
2022-08-02

Koleżanki i Koledzy ! Radcowie Prawni!

Starszy Sekretarz sądowy Pani Agnieszka Kraszewska z upoważnienia kierownika sekretariatu II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przekazała do Izby pismo w sprawie możliwości utworzenia listy radców prawnych zainteresowanych występowaniem w charakterze kuratora spadku.

Usprawniłoby to postępowanie w wyznaczaniu kuratorów i wyeliminowałoby sytuacje, gdy wyznaczeni radcowie wnoszą o zwolnienie ich z funkcji.

W związku powyższym uprzejmie proszę Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów o rozważenie możliwości występowania w charakterze kuratora i przesłanie do dnia 16 sierpnia 2022 r. swojej deklaracji na adres mailowy:

biuro@oirp.bydgoszcz.pl

Dziekan

Michał Rościszewski

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by