Komunikaty

Koleżanki i Koledzy ! Radcowie Prawni!
2021-11-02

Koleżanki i Koledzy ! Radcowie Prawni!

Przewodnicząca XIV Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy SSR Marta Owsianny przekazała do Izby pismo w sprawie możliwości utworzenia listy radców prawnych zainteresowanych występowaniem w charakterze kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu w sprawach cywilnych.
Usprawniłoby to postępowanie w wyznaczaniu kuratorów i wyeliminowałoby sytuacje, gdy wyznaczeni radcowie wnoszą o zwolnienie ich z funkcji.

W związku powyższym uprzejmie proszę Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów o rozważenie możliwości występowania w charakterze kuratora i przesłanie do dnia 30 listopada 2021 r. swojej deklaracji na adres mailowy:
biuro@oirp.bydgoszcz.pl

Załącznik 1

Dziekan
Michał Rościszewski

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by