Komunikaty

Koleżanki i Koledzy! Radcowie Prawni!
2023-01-24

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy przekazało do Izby pismo w sprawie utworzenia listy radców prawnych zainteresowanych pełnieniem funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej w myśl art. 34 par. 1 kpa, z uwagi na fakt, że praktyką sądów stają się wezwania do uzupełnienia braków poprzez „wskazanie kandydata na kuratora – spoza pracowników organu prowadzącego postępowanie – w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku.

W związku powyższym uprzejmie proszę Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów o rozważenie możliwości występowania ww. charakterze i przesłanie na adres mailowy: biuro@oirp.bydgoszcz.pl do dnia 31 stycznia 2023 r. swojej deklaracji.

Dziekan

Michał Rościszewski

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by