Aplikanci

Komunikat
2023-10-10

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy oraz własnym serdecznie gratuluję wszystkim osobom, które pomyślnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską.

Jednocześnie informuję, że osoby, które uzyskały z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2023 roku wynik pozytywny i zamierzają w 2023 roku złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich proszone są o złożenie dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu w terminie do 16 października 2023 r. albo najpóźniej do dnia 13 listopada 2023 r.

Apel ten spowodowany jest względami organizacyjnymi, przede wszystkim terminami posiedzeń Rady OIRP w Bydgoszczy (23 października 2023 r. oraz 20 listopada 2023 r.), koniecznością wysyłki akt osobowych do Ministra Sprawiedliwości, przygotowaniem harmonogramu zajęć, praktyk itp.

W załączeniu podaję wykaz dokumentów wraz z oświadczeniami , które należy dołączyć do wniosku.

Dziekan Rady
Michał Rościszewski

WYKAZ DOKUMENTÓW- WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Wniosek WPIS wpis na listę aplikantów radcowskich

OŚWIADCZENIA WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW

kwestionariusz_osobowy

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by