Komunikaty

Komunikat o kartach dostępowych
2023-11-23

Koleżanki i Koledzy,

 

Uprzejmie informuję, że na mocy ustaleń poczynionych z Prezesem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Panem sędzią Jarosławem Błażejewskim, zostały udostępnione radcom prawnym karty dostępowe, które umożliwiają komunikację pomiędzy Sądem Rejonowym a Sądem Okręgowym w Bydgoszczy w budynku na Wałach Jagiellońskich 2-4.

 

Korzystanie z kart dostępowych odbywa się na następujących zasadach:

 

  1. Karta jest wydawana za okazaniem legitymacji radcy prawnego przez pracownika ochrony w Sądzie Rejonowym;
  2. Po przejściu za pomocą karty ze Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego należy wrócić do Sądu Rejonowego i zwrócić kartę pracownikowi ochrony;
  3. Niezwrócenie karty dostępowej w sposób opisany w pkt. 2 , w szczególności opuszczenie budynku Sądu wyjściem dla Sądu Okręgowego spowoduje jej dezaktywację;

 

Apeluję do Koleżanek i Kolegów o przestrzeganie powyższych zasad, a także chronienie kart dostępowych przed zgubieniem lub zniszczeniem.

 

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by