Komunikaty

Lista kuratorów
2021-01-15

Koleżanki i Koledzy ! Radcowie Prawni!

Wiceprezes Sądu Rejonowego W Bydgoszczy Pani Anita Morawińska – Sobiecka przekazała do Izby pismo Przewodniczącej VIII Wydziału Gospodarczego  Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w sprawie możliwości utworzenia listy radców prawnych zainteresowanych występowaniem w postępowaniu gospodarczym w charakterze kuratora ( art. 144 k p c lub art.69  k p c ).

Usprawniłoby to postępowanie w wyznaczaniu kuratorów i wyeliminowałoby sytuacje, gdy wyznaczeni radcowie wnoszę o zwolnienie ich z funkcji.

W związku powyższym uprzejmie proszę Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów o rozważenie możliwości występowania w charakterze kuratora i przesłanie do dnia 30 stycznia 2021 r. swojej deklaracji na adres mailowy:

biuro@oirp.bydgoszcz.pl

 

Dziekan

Michał Rościszewsk

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by