Komunikaty

NOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKA DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH
2023-11-17

PILNE! 

 

 Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy!

Uprzejmie przypominamy, że o wszelkich zmianach w tym teleadresowych należy w trybie pilnym zawiadomić Biuro Izby.

Zmiany te (adresy do korespondencji,  mailowe, nr telefonów i inne) należy przekazywać drogą mailową  na adres: ewidencja@oirp.bydgoszcz.pl  lub za pośrednictwem extranetu. Zmiany danych można nadal zgłaszać na adres biuro@oirp.bydgoszcz.pl

***

Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje NOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKA DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość składek kształtuje się następująco :

  1.     pełna składka, wraz z ubezpieczeniem OC r. pr. wynosi dla radców prawnych 130 zł to jest 111 zł+19 zł OC,
  2.     dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 79 zł  to jest 60 zł +19 zł OC,
  3.     radca prawny, który nie wykonuje zawodu radcy prawnego uiszcza składkę w wysokości 111 zł,
  4.     radca prawny, który nie wykonuje zawodu radcy prawnego jest emerytem lub rencistą nie uiszcza składki członkowskiej,
  5.     składka członkowska dla aplikanta wynosi 30 zł.

W związku z powyższym prosimy osoby, które mają stałe zlecenie w bankach o zmianę od dnia 1 stycznia 2023 r. oraz o podawanie swoich  nazwisk przy przelewach

Nadmieniamy, iż składka członkowska i ubezpieczeniowa winny być wpłacone do  końca miesiąca za dany miesiąc.

  Jednocześnie apelujemy o terminowe uiszczanie składek na rzecz Izby ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ, której płatność do ubezpieczyciela przypada na koniec 2023 r., a przede wszystkim o uregulowanie wszelkich zaległości do końca bieżącego roku.

 

prosimy o uiszczanie składek na poniższe konta bankowe;

 Alior Bank. Oddział w Bydgoszczy 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750

LUB

Bank Pocztowy 95 1320 1117 2031 7607 2000 0004

 

Biuro OIRP w Bydgoszczy

16 listopada 2023 r.

 

 

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by