Komunikaty

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2022-05-10

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konkursie na najciekawszy projekt w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych o tematyce:

„Radca prawny przyszłości. Wyzwania: rozwój zawodowy, technologia i etyka”.

Forma projektu jest dowolna. Dopuszcza się krótką prezentację filmową – nagranie kamerą lub telefonem (w pionie), trwającą maksymalnie 180 sekund, mieszczącą się w zakresie motywu przewodniego tegorocznego konkursu.

Do konkursu mogą przystąpić radcy prawni, którzy nie ukończyli 35. roku życia oraz wykonują zawód nie dłużej niż 4 lata. Na najlepsze projekty czekają wyróżnienia w postaci zaproszenia do bezpłatnego uczestniczenia w VI Forum Młodych Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 27-29 maja w Karpaczu.

Zgłoszenia, zawierające informację o numerze wpisu, dacie wpisania na listę radców prawnych, należy przesyłać do dnia 13 maja br., pocztą elektroniczną na adres kirp@kirp.pl. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 16 maja br.

W razie pytań w sprawie konkursu lub Forum Młodych Radców Prawnych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres sito@kirp.pl.

Życzymy inspiracji i czekamy na Państwa projekty.

REGULAMIN KONKURSU

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by