Komunikaty

PILNE!
2022-12-29

Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy!

Z upoważnienia Pana Michała Rościszewskiego Dziekana Rady OIRP w Bydgoszczy przekazujemy w załączeniu uchwałę KRRP w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej zasad ich uiszczania i podziału oraz zgodnie z poleceniem Pana Dziekana informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Zgodnie z uchwałą podjęta podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 28-29 października br. nowa wysokość składek kształtuje się następująco:

Od 1 stycznia 2023 r. pełna składka, wraz z ubezpieczeniem OC r. pr. wynosi dla radców prawnych 130 zł to jest 111 zł+19 zł OC, a dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 79 zł  to jest 60 zł +19 zł OC.

Radca prawny, który nie wykonuje zawodu radcy prawnego uiszcza składkę w wysokości 111 zł.

Radca prawny, który nie wykonuje zawodu radcy prawnego jest emerytem lub rencistą nie uiszcza składki członkowskiej.

Składka członkowska dla aplikanta wynosi 30 zł.

W związku z powyższym prosimy osoby, które mają stałe zlecenie w bankach o zmianę od dnia 1 stycznia 2023 r.

Jednocześnie apelujemy o terminowe uiszczanie składek na rzecz Izby ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ, której płatność do ubezpieczyciela przypada na koniec 2022 r., a przede wszystkim o uregulowanie wszelkich zaległości do końca bieżącego roku.

prosimy o uiszczanie składek na poniższe konta bankowe;

Alior Bank. Oddział w Bydgoszczy 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750

LUB

Bank Pocztowy 95 1320 1117 2031 7607 2000 0004

Biuro OIRP w Bydgoszczy

17 stycznia 2023 r.

UCHWAŁA_składka Prezydium_KRRP_782_XI_2022.pdf

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by