Komunikaty

Pismo Inspektora Informacji Finansowej
2022-05-04

Szanowni Państwo,

na prośbę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana Włodzimierza Chróścika w załączeniu przesyłam skan pisma Inspektora Informacji Finansowej z dnia 15.04.2022 r. z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji zawartych w niniejszym piśmie wśród członków Państwa samorządu.

Załącznik

Jednocześnie informuję, że Krajowa Rada Radców Prawnych zamieściła stosowny komunikat w niniejszej sprawie na stronie internetowej pod adresem https://bit.ly/3xJ0jXl oraz w social mediach.

Przypominamy Państwu, że radcowie prawni należą do kategorii instytucji obowiązanych do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 593 ze zm.).

 

Z poważaniem

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by