Komunikaty

Prawo Ochrony Konsumentów INP PAN – Studia Podyplomowe
2021-01-15

SP-POK.701.1.2021                                                                                          Warszawa, 14.01.2021 r.

 

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród pracowników informacji o przedłużeniu naboru na otwartą przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk III edycję Podyplomowych Studiów „Prawo Ochrony Konsumentów”.

Termin zapisów upływa 5 lutego 2021 r. Studia mają charakter dwusemestralny. Zajęcia rozpoczynają się 27 lutego 2021 r., a kończą w grudniu 2021 roku. Studia są odpłatne i odbywają się w systemie 9 zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych). Zajęcia  odbywają się w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji. W zależności od panującej sytuacji epidemicznej zajęcia mogą odbywać się równocześnie w formie zdalnej i stacjonarnej  w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) lub w innych obiektach przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Przedsięwzięcie to uzyskało zaszczytne wyróżnienie Prezesa Federacji Konsumentów, który przyznał mu patronat.

Informujemy, że wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków.

Szczegółowa informacja o Studiach Podyplomowych znajduje się na stronie Instytutu Nauk Prawnych: https://www.inp.pan.pl/ w zakładce Studia podyplomowe Prawo Ochrony Konsumentów III ed. lub pod nr telefonu: 22 657 28 68 / +48 505 041 045 i pod adresem poczty elektronicznej p.ochman@inp.pan.pl.

Ponieważ zależy nam na dotarciu do szerokiego grona zainteresowanych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie niniejszej informacji o nowej edycji Studiów Podyplomowych INP PAN wśród współpracowników.

Łączę wyrazy szacunku

 

Kierownik Studiów Podyplomowych

Prawa Ochrony Konsumentów

dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

 

Załącznik

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by