Komunikaty

Radcowie – zmiana statusu w tym emerytura
2023-02-02

Szanowni Państwo Radcowie Prawni!

Koleżanki i Koledzy!

W związku z częstymi w ostatnim czasie przypadkami braku informacji od radców prawnych, którzy rozpoczęli pobieranie świadczeń emerytalnych uprzejmie przypominam, że:

Stosownie do treści § 4 ust. 2 Uchwały Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału składka członkowska, o której mowa w § 3 ust. 2, jest uiszczana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił właściwą radę okręgowej izby radców prawnych o okolicznościach uzasadniających uiszczenie składki w wysokości, o której mowa w § 3 ust. 2.

Proszę więc, o przestrzeganie powyższej zasady i informowanie w trybie pilnym Biura OIRP w Bydgoszczy o każdej zmianie w tym o „przejściu” na emeryturę.

Załączam Uchwałę nr 782/XI/2022 r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości  składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

UCHWAŁA_składka Prezydium_KRRP_782_XI_2022 (2).pdf

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Michał Rościszewski

Dziekan

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by