Komunikaty

Rekrutacja do Centrum Prawa Amerykańskiego
2022-05-11

Szanowni Państwo,

Już po raz dwudziesty piąty Centrum Prawa Amerykańskiego  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego otwiera dwusemestralny program dla studentów i absolwentów prawa,  w  ramach którego uczestnicy poznają podstawowe dziedziny prawa amerykańskiego, pogłębiają umiejętności  argumentowania,  przygotowywania opinii prawnych oraz posługiwania się prawniczym językiem angielskim.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa  o przesłanie informacji  do członków Izby – radców prawnych  i aplikantów, o trwającej rekrutacji do Centrum Prawa Amerykańskiego na rok 2022/23.

Wszystkie wykłady w CPA będą prowadzone przez wykładowców z dwóch partnerskich uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych – Emory School of Law oraz GSU College of Law.   Rekrutacja trwa do 30 czerwca, natomiast osoby, które zgłoszą się do Centrum do dnia 30 maja b.r. otrzymają zniżkę. Ponadto  dla  radców prawnych i aplikantów w tym roku przewidujemy dodatkową zniżkę odpowiednio w wys. 15% i 30%. Zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej – z możliwością udziału online osób pracujących i mieszkających  w innych częściach Polski. 

W załączeniu przesyłam informacje o  CPA i plakat dot. rekrutacji.  Więcej informacji znajduje  się na stronie www.cpa.uw.edu.pl

Plakat CPA ogolny

CPA 2022

Z wyrazami szacunku,


dr hab. Ewa Gmurzyńska
Centrum Prawa Amerykańskiego
Studia Podyplomowe  Negocjacji, Mediacji i innych ADR
Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów
Wydział Prawa i Administracji UW

Center for  American  Law Studies
LL.M  Program in Negotiation, Mediation  and other ADR
Center for Dispute and Conflict Resolution
Faculty  of Law and Administration, University of Warsaw
Address: Lipowa 4, 00-316 Warsaw, phone (48) 22 5525920

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by