Komunikaty

Rekrutacja SP Cyberbezpieczeństwo
2023-11-02

Szanowni Państwo,

rekrutacja na Studia Podyplomowe Zarządzania Cyberbezpieczeństwem w Praktyce wciąż trwa.

Partnerem Studiów Podyplomowych Zarządzania Cyberbezpieczeństwem w Praktyce zostało Asseco Academy, które dostarczy profesjonalnych trenerów, jak również wystawi certyfikat sygnowany przez Asseco Academy słuchaczom uczestniczącym w Studiach.

https://academy.asseco.pl/asseco-academy-partnerem-studiow-podyplomowych/

Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z wykonywaniem zadań w zakresie cyberbezpieczeństwa i zarządzania nim. 

Studia są przeznaczone dla praktyków prawa, administracji, zarządzania, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w organizacjach, którzy chcą uzyskać odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie skomplikowanej i interdyscyplinarnej problematyki zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji.

Adresatami studiów są osoby posiadające aktualnie lub w przyszłości uprawnienia decyzyjne w zakresie projektowania, wdrażania oraz nadzoru nad programami, politykami i strategiami zarządzania cyberbezpieczeństwem; radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, specjaliści w działach prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji inwestorskich, bezpieczeństwa, ochrony danych; osoby, które są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom, zapobieganie stratom, jak również promocję zachowań etycznych; osoby wiążące swój rozwój zawodowy z zatrudnieniem w działach zarządzania ryzykiem lub audytu wewnętrznego.

Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymają: bezterminowy certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 wydany przez DEKRA sp. z o.o.; bezterminowy certyfikat Pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 oraz RODO wydany przez DEKRA sp. z o.o.; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 wydane przez DEKRA sp. z o.o.; świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego, a także certyfikat sygnowany przez Asseco Academy. 

Zachęcam do zapisywania się (https://irka.uni.wroc.pl/pl/offer/IRK_2023_2024_LATO_P/programme/23-SPZCP/?from=org-unit:2307).

Załącznik 

Więcej informacji: https://cyberbezpieczenstwo.uwr.edu.pl/.

 

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by