Komunikaty

Składki! Bardzo ważne ! Pilne!
2021-11-30

Składki! Bardzo ważne ! Pilne!

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy

ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz, tel./fax (52)322-45-36; e – mail: biuro@oirp.bydgoszcz.pl

Alior Bank. Oddział w Bydgoszczy 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750; Bank Pocztowy 95 1320 1117 2031 7607 2000 0004

 

 

APEL

PILNE !

 

Szanowni Państwo Radcowie Prawni!

W związku ze zbliżającym się kolejnym terminem płatności ubezpieczenia OC radców prawnych (10 stycznia 2022 r.) przypominamy o pilnym uzupełnieniu składek członkowskich.

Nadmieniamy, iż składka członkowska i ubezpieczeniowa winny być wpłacone do końca miesiąca za dany miesiąc.

Przypominamy, iż:

  1. radca prawny wykonujący zawód uiszcza składkę członkowską w wysokości 100 zł w tym 81 zł składka członkowska; 19 zł składka ubezpieczeniowa;

  2. radca prawny emeryt/rencista wykonujący zawód uiszcza składkę członkowską w wysokości 61 zł w tym 42 zł składka członkowska; 19 zł składka ubezpieczeniowa.

  3. radca prawny niewykonujący zawodu radcy prawnego, będący emerytem/rencistą jest zwolniony z uiszczania składki

 

Składka członkowska

Należy dodać, iż część należnej składki członkowskiej tj. 30 % Izba zobowiązana jest co miesiąc przekazać na rzecz Krajowej Izby Radców Prawnych.

 

Składka ubezpieczeniowa

Brak regularnych wpłat ze strony radców prawnych może spowodować trudności w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie OC związane z wykonywaniem zawodu, a w konsekwencji powodować określone w umowie z ubezpieczycielem skutki.

W związku z powyższym bardzo prosimy o pilne uzupełnienie składek.

Przypominamy ponownie Radcom, którzy przelewają składki na konto w Alior Banku, iż należy je wpłacać na nowy nr konta tj.

Alior Bank. Oddział w Bydgoszczy 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750.

lub

Bank Pocztowy 95 1320 1117 2031 7607 2000 0004

 

Biuro OIRP w Bydgoszczy

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by