Komunikaty

Studia Podyplomowe Inspektor Ochrony Danych IX ed. INP PAN 2023/2024
2023-09-18

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk prowadzi rekrutację na IX edycję studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych”.

Czas trwania studiów: dwa semestry (październik 2023 – czerwiec 2024). Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Kompleksowy i wszechstronny program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych lub innej roli zapewniania zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych. Biorąc pod uwagę rosnącą potrzebę ukierunkowania kompetencji osób zajmujących się ochroną danych, organizatorzy studiów poza blokami zajęć wspólnymi dla wszystkich uczestników studiów umożliwiają słuchaczom wybór jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: „Inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym”. „Inspektor ochrony danych w organach i podmiotach publicznych”. Zajęcia na studiach są prowadzone przez doświadczonych wykładowców – praktyków prawa ochrony danych osobowych oraz pracowników naukowych Instytutu.

 

Termin składania dokumentów: do 2 października 2023 r.

 

Szczegółowe informacje: na stronie https://inp.pan.pl/studia-podyplomowe/wykonywanie-funkcji-inspektora-ochrony-danych/ Dodatkowe informacje można także uzyskać pod adresem poczty elektronicznej studiumiod@inp.pan.pl lub numerem telefonu 699 856 879.

 

Zwracam się z prośbą o upowszechnienie niniejszej informacji.

 

Łącząc wyrazy szacunku

 

dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN

Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego

Instytutu Nauk Prawnych PAN

 

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by