Komunikaty

Szanowni Państwo
2022-02-09

SP-POK.701.1.2022                                                                                          Warszawa, 04.02.2022 r.

Szanowni Państwo,

Miło jest nam poinformować, że zostały uruchomione zapisy na prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych PAN Studia Podyplomowe „Prawo Ochrony Konsumentów” (IV edycja).

Termin zapisów upływa 13 marca 2022 r. Studia mają charakter dwusemestralny. Zajęcia rozpoczynają się 26 marca 2022 r., a kończą w grudniu 2022 roku. Studia są odpłatne i odbywają się w systemie 9 zjazdów weekendowych (sobotnio – niedzielnych). Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej. W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących wówczas regulacji prawnych, część zajęć może być przeprowadzona w formie hybrydowej, tj. równocześnie w formie zdalnej i stacjonarnej – w INP PAN (Warszawa, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica).

Przedsięwzięcie to uzyskało zaszczytne wyróżnienie Prezesa Federacji Konsumentów, który przyznał mu patronat.

Informujemy, że wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków.

Szczegółowa informacja o Studiach Podyplomowych znajduje się na stronie Instytutu Nauk Prawnych: https://www.inp.pan.pl/ w zakładce Studia podyplomowe Prawo Ochrony Konsumentów III ed. lub pod nr telefonu: 22 657 28 68 / +48 699 856 879 i pod adresem poczty elektronicznej p.ochman@inp.pan.pl.

Ponieważ zależy nam na dotarciu do szerokiego grona zainteresowanych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie niniejszej informacji o nowej edycji Studiów Podyplomowych INP PAN wśród współpracowników.

Załącznik

Łączę wyrazy szacunku

Kierownik Studiów Podyplomowych
Prawa Ochrony Konsumentów
dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

 

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 00-330 Warszawa
e-mail: p.ochman@inp.pan.pl
www: www.inp.pan.pl

 

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by