Komunikaty

Szanowni Państwo,
2022-01-28

Dziekani Rad OIRP

Szanowni Państwo

Już 30 stycznia 2022 roku odbędzie się 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Podczas tegorocznej edycji WOŚP zbierane są środki na wsparcie okulistyki dziecięcej, najmłodszych pacjentów z chorobami i wadami wzroku.
Dotychczas kilka okręgowych izb radców prawnych uczestniczyło w tej największej akcji charytatywnej w Polsce, popularyzując jej ideę wśród członków samorządu w danym regionie. W tym roku po raz pierwszy do akcji dołączyła Krajowa Izba Radców Prawnych. Dlatego też gorąco zachęcam Państwa do wpłaty datku do wirtualnej skarbonki Krajowej Izby Radców Prawnych oraz do rozpowszechnienia informacji o takiej możliwości wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich z OIRP, którą Państwo kierują, za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacyjnych.

Wirtualną Skarbonkę Krajowej Izby Radców Prawnych znajdą Państwo tutaj: https://eskarbonka.wosp.org.pl/737nxl

Dla Państwa wygody podaję również link do naszej strony internetowej z informacją o zbiórce: https://kirp.pl/krajowa-izba-radcow-prawnych-gra-razem-z-wielka-orkiestra-swiatecznej-pomocy/

oraz do profilu KIRP na portalu społecznościowym Facebook:
https://www.facebook.com/krajowaizbaradcowprawnych

Jestem przekonana, że z otwartością przyjmą Państwo naszą inicjatywę i wspólnie – jako członkowie samorządu radców prawnych – zasilimy naszą internetową zbiórkę, działając na rzecz potrzebujących.

Z poważaniem

Aleksandra Gibuła
Wiceprezes KRRP

Krajowa Rada Radców Prawnych
ul. Powązkowska 15; 01-797 Warszawa
email: radzyminska@kirp.pl |   tel: 22 300 86 40 w. 102
wwwFacebookLinkedInTwitter

Zawarte w niniejszej wiadomości lub załączonym dokumencie informacje są POUFNE i przeznaczone tylko dla oznaczonego adresata. Rozpowszechnianie, ujawnianie i kopiowanie tych informacji jest zabronione. Jeżeli niniejsza wiadomość trafiła do Państwa przez pomyłkę, bardzo prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie i odesłanie dokumentu lub natychmiastowe jego zniszczenie.
* * *
The information contained in the e-mail or attached document is CONFIDENTIAL and is intended only for the use of the individual to whom it is addressed. If you are not the intended recipient or employee responsible to deliver to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of the communication is strictly prohibited. If you have received the e-mail in error, please immediately notify us and return the original message to us at the address above or destroy it.
Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Radców Prawnych (dalej „KIRP”), ul. Powązkowska 15, 01-797  Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia korespondencji mailowej – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. W odpowiednich przypadkach przetwarzamy dane także w celu realizacji umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KIRP lub gdy jest to niezbędne do innych celów – wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz żądania usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzanych przez KIRP Państwa danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

Z administratorem można się kontaktować e-mailowo: kirp@kirp.pl, listownie na adres siedziby administratora lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych e-mailowo: iod@kirp.pl.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by