Komunikaty

Szanowni Państwo,
2021-12-28

podczas konferencji Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych pytania i wątpliwości uczestników ujawniły wiele niejasności dotyczących składania ustnych wniosków i pism do sądu oraz ustnych zgłoszeń wierzytelności przez osoby wykluczone cyfrowo (art. 216aa p.u.), a także zakresu dopuszczalności wnoszenia pism papierowych przez osoby wykluczone cyfrowo (pracowników, wierzycieli alimentacyjnych, dłużnika-konsumenta w postępowaniu GU) w sprawach wszczętych od 1 grudnia 2021r.

Z uwagi na powyższe Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie zaprasza na spotkanie, podczas którego dr hab. Anna Hrycaj, Dyrektor IPUiR oraz kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski wyjaśnią powstałe wątpliwości. Spotkanie odbędzie się w formie online, 10 stycznia 2022r., godz. 17.30 do godz. 18.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Dostęp do spotkania (możliwość odebrania biletu uczestnictwa) dla osób zarejestrowanych/zalogowanych na portalu www.praktykszkolenia.pl

Na portalu www.praktykszkolenia.pl dostępne jest również darmowe nagranie spotkania System teleinformatyczny do obsługi postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych / Krajowy Rejestr Zadłużonych, które odbyło się 01.12.2021 r.

 

z wyrazami szacunku

dr hab. Anna Hrycaj, IPUiR Uczelnia Łazarskiego

 

Załącznik .jpg

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by