Komunikaty

Szanowni Państwo
2021-09-29
Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w załączeniu przekazuję zaproszenie oraz program szkolenia „Równe traktowanie na sali sądowej – dostęp do wymiaru sprawiedliwości osób LGBTI”.  Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji o szkoleniu wśród radców prawnych i aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. Zwracam się również z pytaniem o możliwość przyznania radcom prawnym Państwa Izby punktów doskonalenia zawodowego za udział w szkoleniu.

Jest to szkolenie z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Szkolenie będzie koncentrować się także na budowaniu kompetencji miękkich istotnych w trakcie czynności procesowych, w których udział biorą osoby LGBTI. Organizatorem szkolenia jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Kampania Przeciw Homofobii.

Szkolenie odbędzie się w dwóch częściach:
Część I szkolenia – 30 września 2021 r. godz. 16.00 – 20.00 (spotkanie on-line) – zagadnienia prawne.
Część II szkolenia – 7 października 2021 r. godz. 16.00 – 20.00 (spotkanie on-line) – zagadnienia prawne oraz kompetencje miękkie. 
Przed każdym ze spotkań uczestniczki i uczestnicy otrzymają także materiały do samodzielnej pracy.

Zapisy na szkolenie: https://forms.gle/RSK9MjyLpaXJHXSv8.   
W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o kontakt.

Z poważaniem,
Jarosław Jagura
copyright 2023 polityka prywatności RODO created by