Komunikaty

Szanowni Państwo,
2021-09-28

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy oraz własnym serdecznie gratuluję wszystkim osobom, które pomyślnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską.

Jednocześnie informuję, że osoby, które uzyskały z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2021 roku wynik pozytywny i zamierzają  w 2021 roku złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich proszone są  o złożenie dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu w terminie do 13 października 2021 r. albo najpóźniej do dnia 8 listopada 2021r.

Apel ten spowodowany jest względami organizacyjnymi, przede wszystkim terminami posiedzeń Rady OIRP w Bydgoszczy (18.10.2021 r. oraz 15.11.2021 r.), koniecznością wysyłki akt osobowych do Ministra Sprawiedliwości, przygotowaniem harmonogramu zajęć,  praktyk itp.

W załączeniu podaję wykaz dokumentów wraz z oświadczeniami , które należy dołączyć do wniosku.

Dziekan Rady

Michał Rościszewski

 

Wniosek – załącznik.

Oświadczenie – załącznik.

Wykaz dokumentów – załącznik.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by