Komunikaty

Szanowni Państwo
2021-05-20
Szanowni Państwo,
pozwalam sobie ponowić  wiadomość o otwartym naborze do II sesji programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego. Program dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, dla radców prawnych z Polski przewidziano 15 miejsc, udział jest odpłatny (40 euro).
Obecnie nabór do II sesji programu Crimilaw został przedłużony do czwartku 20.05.2021 r. godz. 24.00 albo do wyczerpania wolnych miejsc (7 miejsc). Serdecznie zapraszamy radców prawnych z Państwa Izb.
Szczegółowe informacje w załączeniu – informacja w formacie Word w celu wykorzystania jej na Państwa stronach internetowych.
Informacja na stronie internetowej KIRP dostępna jest tutaj
Dziękuję i łączę pozdrowienia
Maria Napiontek
copyright 2023 polityka prywatności RODO created by