Komunikaty

Szanowni Państwo
2021-05-20
Szanowni Państwo,
w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. Bartłomiejem Tkaczem, przekazuję poniższą informację z Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE – CCBE informuje, że Rada Europy w ramach programu HELP oferuje bezpłatny kurs nt. etyki dla sędziów, prokuratorów i prawników.
Kurs trwa 9 godzin i jest dostępny na platformie e-learningowej programu HELP: http://help.elearning.ext.coe.int/
Pod tym linkiem dostępna jest informacja o ww. kursie w formie krótkiego materiału filmowego: https://vimeo.com/540560904m
Szczegółowy program kursu dostępny jest na stronie internetowej Rady Europy: https://www.coe.int/en/web/help/-/council-of-europe-new-help-online-course-on-ethics-for-judges-prosecutors-and-lawyers
Kurs dostępny jest jedynie w j. angielskim, jednak ma zostać rozszerzony prawdopodobnie także o inne języki.
Dziękuję i łączę pozdrowienia
Maria Napiontek
copyright 2023 polityka prywatności RODO created by