Komunikaty

Szanowni Państwo,
2022-11-15

Bydgoszcz, dn. 14 listopada 2022 r.

 

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni !

 

Wzorem roku ubiegłego  uprzejmie przypominam, że w związku z nowelizacją ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. radcowie prawni i adwokaci  na podstawie porozumień zawieranych przez odpowiednie rady z Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców są uprawnieni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej niektórym cudzoziemcom za wynagrodzeniem określonym w tej ustawie.

Zainteresowanych włączeniem się do tego systemu na 2023 rok proszę o zgłoszenie swojego akcesu do Biura OIRP w Bydgoszczy w terminie do 28 listopada br., drogą mailową na adres biuro@oirp.bydgoszcz.pl

 

 

Dziekan

Michał Rościszewski

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by