Komunikaty

Szanowni Państwo,
2022-09-19

Uprzejmie przypominamy o trwającej rekrutacji na II edycję Studiów Podyplomowych „Zamówienia Publiczne” w Instytucie Nauk Prawnych PAN .

Termin zapisów upływa 31 października 2022 r. Studia mają charakter dwusemestralny. Zajęcia rozpoczynają się 26 listopada 2022 r., a kończą w czerwcu 2023 roku. Studia są odpłatne i odbywają się w systemie 9 zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych). Zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej i zdalnej.

Informujemy, że wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN z Zakładu Prawa Prywatnego oraz praktyków zamówień publicznych z Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej oraz wiodących kancelarii prawnych.

Szczegółowa informacja o Studiach Podyplomowych znajduje się na stronie Instytutu Nauk Prawnych: https://inp.pan.pl/studia-podyplomowe/zamowienia-publiczne/ lub pod nr telefonu: 22 657 28 68 / +48 699 856 879 i pod adresem poczty elektronicznej p.ochman@inp.pan.pl.

Ponieważ zależy nam na dotarciu do szerokiego grona zainteresowanych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie niniejszej informacji o nowej edycji Studiów Podyplomowych INP PAN wśród współpracowników.

 

SP Zamówienia publiczne INP PAN – złącznik.

Z wyrazami szacunku

Kierownik Studiów Podyplomowych

„Zamówienia Publiczne”

dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by