Komunikaty

Szanowni Państwo,
2022-08-02

Szanowni Państwo,

Niniejszym przesyłamy Państwu materiały szkoleniowe zawierające informacje na temat przepisów prawa międzynarodowego i unijnego dotyczących alternatyw do detencji dzieci migrantów. Materiały zostały opracowane w ramach projektu CADRE (Children’s Alternatives to Detention protecting their Rights in Europe) koordynowanego przez Międzynarodową Komisję Prawników, w którym bierze udział również Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Moduły szkoleniowe są przeznaczone do wykorzystywania przez sędziów, funkcjonariuszy służb migracyjnych, pełnomocników cudzoziemców, opiekunów socjalnych, personelu organizacji pozarządowych i innych osób pracujących z dziećmi-migrantami.

Poszczególne moduły szkoleniowe w języku polskim są dostępne na stronach internetowych:

I. Opieka nad dziećmi będącymi migrantami: potrzeba stosowania środków alternatywnych (podepnij link https://www.icj.org/wp-content//uploads/2022/05/PL-CADRE_Module-I.pdf)

II. Środki alternatywne wobec detencji: praktyczny przykład opieki nad dziećmi będącymi migrantami (podepnij link https://www.icj.org/wp-content//uploads/2022/05/PL-CADRE_Module-II.pdf)

III. Odpowiednie procedury gwarantujące dostęp do skutecznych środków ochrony prawnej dzieciom będącym migrantami, w stosunku do których zastosowano detencję albo środki alternatywne wobec detencji (podepnij link https://www.icj.org/wp-content//uploads/2022/05/PL-CADRE_Module-III.pdf)

IV. Jak komunikować się i pracować z dziećmi, w stosunku do których stosowane są środki alternatywne wobec detencji? (podepnij link https://www.icj.org/wp-content//uploads/2022/05/PL-CADRE_Module-IV.pdf)

Materiały w innych językach są dostępne na stronie https://www.icj.org/eu-training-materials-on-alternatives-to-detention-for-migrant-children/

Projekt CADRE ma na celu promowanie stosowania skutecznych alternatyw dla detencji dzieci-migrantów, przy pełnym poszanowaniu ich praw. W ramach tego projektu opracowana została również baza danych (https://www.icj.org/jurisprudence/), w której znajdują się przepisy prawa oraz orzecznictwo dotyczące najlepszych praktyk i standardów w zakresie alternatyw do detencji dzieci migrantów.

Z poważaniem,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by