Komunikaty

Szanowni Państwo,
2022-08-02

„Sprawy przed Trybunałem w Strasburgu dotyczące Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym” – konferencja

W piątek 9 września 2022 roku w godzinach 10:00 – 16:00 odbędzie się konferencja „Sprawy przed Trybunałem w Strasburgu dotyczące Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym”.

Wydarzenie stanowić ma przestrzeń do dyskusji o przyszłości systemu izolacji postpenalnej w Polsce, w związku z zawisłymi przed ETPC sprawami. W jego trakcie omówione zostaną m.in. wyniki pierwszej wizytacji w filii KOZZD w Czersku. Ponadto, zatrudniona w zakładzie karnym w Rosdorf Pani Irena Wilke opowie o zasadach organizacji analogicznych miejsc w Niemczech.

Konferencja będzie transmitowana na kanale YouTube RPO.

Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy.

Więcej szczegółów wkrótce.

Osoby do kontaktu: Joanna Rudnicka (55 17 810), Sylwia Górska (55 17 944).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  • przebieg wydarzenia zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie rozpowszechniony w postaci materiałów promujących wydarzenie na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Biura RPO,

  • Twój aktywny udział poprzez zadawanie pytań lub pozostawienie komentarza jest równoznaczny ze zgodą na rejestrację i dalsze rozpowszechnianie takich danych jak Twój wizerunek, wypowiedź, nazwa użytkownika mediów społecznościowych,

  • NIE będziemy Cię profilować, czyli automatycznie przypisywać lub przewidywać Twoich zachowań, preferencji czy postaw,

  • PAMIĘTAJ: w każdym momencie możesz odwołać zgodę oraz zwrócić się do Biura RPO o dostęp do swoich danych. Wystarczy napisać na adres Biura RPO (poniżej) lub adres e-mail: joanna.rudnicka@brpo.gov.pl. Cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia.

Dane administratora:

Rzecznik Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77 w Warszawie, tel.: +48 22 55 17 700,

Infolinia: +48 800 676 676, https://bip.brpo.gov.pl/

Inspektor ochrony danych: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI DOSTĘPNA PONIŻEJ

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

tel. +48 22 55 17 700

INFOLINIA +48 800 676 676

https://bip.brpo.gov.pl

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by