Komunikaty

Szanowni Państwo,
2023-02-15

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie uprzejmie proszę o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym osobom, że od dnia 1 grudnia 2021r. postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne toczą się wyłącznie w formie online. Składanie pism, dokonywanie doręczeń oraz wydawanie orzeczeń odbywa się wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Z uwagi na to, że po prawie roku od wejścia w życie znowelizowanych przepisów wielu profesjonalnych pełnomocników nadal kieruje do sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych wnioski papierowe oraz – jak wynika z rozmów z pracownikami wydziałów – nie korzysta z funkcjonalności Portalu Publicznego postanowiliśmy przeprowadzić spotkania warsztatowe dla profesjonalnych pełnomocników z zakresu funkcjonalności Krajowego Rejestru Zadłużonych i systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Spotkania są bezpłatne. Rejestracja uczestników: https://forms.office.com/e/GmBMNmBTdv

Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 lutego 2023r. w formule online. Rozpoczęcie spotkania godz. 16.00. Przewidywany czas trwania 2-3 godziny (częściowo zależne od liczby pytań).

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Uczelni Łazarskiego w Warszawie

dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa

 

Załącznik – pdf.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by