Komunikaty

Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy!
2022-11-10

 

Z upoważnienia Pana Michała Rościszewskiego Dziekana Rady OIRP w Bydgoszczy przekazujemy w załączeniu uchwałę KRRP w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej zasad ich uiszczania i podziału oraz zgodnie z poleceniem Pana Dziekana informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH.

Zgodnie z uchwałą podjętą podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 28-29 października br. nowa wysokość składek kształtuje się następująco:

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej dla radców prawnych będzie wynosiła 111 zł, dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 60 zł, a składki członkowskiej aplikantów radcowskich – 30 zł.

Zatem pełna składka, wraz z ubezpieczeniem OC w kwocie 19 zł, wyniesie dla radców prawnych 130 zł, a dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 79 zł.

W związku z powyższym prosimy osoby, które mają stałe zlecenie w bankach o zmianę od dnia 1 stycznia 2023 r.

Jednocześnie apelujemy o terminowe uiszczanie składek na rzecz Izby ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ, której płatność do ubezpieczyciela przypada na koniec 2022 r., a przede wszystkim o uregulowanie wszelkich zaległości do końca bieżącego roku.

prosimy o uiszczanie składek na poniższe konta bankowe;
Alior Bank. Oddział w Bydgoszczy 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750
LUB
Bank Pocztowy 95 1320 1117 2031 7607 2000 0004

Biuro OIRP w Bydgoszczy
8 listopada 2022 r.

 

uchwala-krrp-nr-116_xi_2022-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wysokosci-skladki-czlonkowskiej.pdf

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by