Komunikaty

Udział w Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
2023-06-22

Koleżanki i Koledzy!

Przekazuję skan pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie przedstawienia Wojewodzie kandydatów do składu Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
Uprzejmie informuję, że radcowie prawni zainteresowani udziałem w pracach tej Komisji winni złożyć komplet dokumentów zgodnie z wykazem zamieszczonym  w załączonym piśmie, w nieprzekraczalnym terminie   do dnia 28 czerwca 2023 r. w siedzibie Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Michał Rościszewski
Dziekan 

Załącznik

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by