Komunikaty

Winter School of Human Rights – Cultural Human Rights in Contemporary World (27-29 lutego 2024 r.)
2024-02-13

Szanowni Państwo,

Zespół badawczy prawa międzynarodowego i europejskiego Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza wszystkich na Winter School of Human Rights – Cultural Human Rights in Contemporary World, która odbędzie się w dniach 27-29 lutego 2024 roku. Wykłady i warsztaty będą prowadzone zarówno przez ekspertów z Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie, jak i specjalnych gości.

Kurs przeznaczony jest dla studentów prawa, praktyków oraz profesjonalistów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat praw człowieka. Zajęcia odbywają się w języku angielskim. Agenda Winter School obejmuje m.in. następujące tematy:

  • Idea praw kulturalnych w systemie praw człowieka
  • Ochrona praw kulturalnych w uniwersalnym systemie prawa międzynarodowego, prawie konstytucyjnym i Unii Europejskiej
  • Warsztaty dotyczące orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  • Ochrona praw kulturalnych migrantów i uchodźców

W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz znajdujący się pod tym linkiem: https://tiny.pl/dh5g4

Wszystkie zajęcia w ramach Zimowej Szkoły Praw Człowieka odbędą się za pośrednictwem MS Teams. Wydarzenie jest nieodpłatne, a po jego zakończeniu osoby biorące w nim udział otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.

Z wyrazami szacunku

mgr Dariusz Zagrodzki

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by